Input your search keywords and press Enter.

Stručni medicinski skup

U organizaciji Doma zdravlja Dubrovnik,u subotu 26 svibnja 2018.g. u Stonu (Veliki Kaštio) održao se Stručni skup na temu: „Palijativni bolesnik naš zajednički bolesnik“
Skupu je nazočilo 60-ak sudionika, predstavnika zdravstvenih ustanova, timova obiteljske medicine, liječnika, medicinskih sestara te ostalog medicinskog osoblja koji su uključeni u rad sa bolesnicima koji zahtijevaju palijativni pristup.
Svrha skupa je bila stvoriti još bolju sinergiju i koordinaciju svih gore navedenih dionika koji svaki iz svog djelokruga rada skrbi o takvim pacijentima.

Na skupu su iskustva iz svog rada iznjeli članovi „Mobilnog palijativnog tima“, dr. Nada Brailo, dr. Branko John, dr. Ranka Popovac – Škoda, Maja Bender, mag.med.ses.,
Šef palijativnog odjela Opće bolnice Dubrovnik, dr. Srećko Ljubićić, Glavna sestra Odjela, Kate Šutalo, bacc.ses. te direktorica tvrtke Bauerfeind, dr. Sanja Validžić

Teme koje su na skupu obrađivale su:
– Palijativna skrb kao pojam i svakodnevnica
– Uloga Mobilnog palijativnog tima doma zdravlja Dubrovnik
– Palijativna skrb u bolničkim uvjetima
– Kronologija Palijativne skrbi u Domu zdravlja Dubrovnik
– Ortopedska pomagala u skrbi palijativnog bolesnika

Svi sudionici skupa izrazili su zadovoljstvo ovakvom razmjenom iskustava te istaknuli da bi to trebala postati ustaljena praksa, a sve radi što bolje koordinacije i nadopunjavanja u skrbi pacijenata.

Nakon završenog službenog dijela, sudionici skupa su imali priliku, uz stručno vodstvo, upoznali sa povijesnim Stonskim znamenitostima uz obilazak nedavno obnovljenih objekata i Stonskih zidina.

Vedrana Iveta
Dom zdravlja Dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *