Input your search keywords and press Enter.

Jedna lokacija koja se u zadnje vrijeme također često spominje je i Zlatni potok. Srećom postoji nekoliko lokacija koje mogu riješiti problem nedostajućih parking mjesta.
Izgradnja moguće garaže izvediva je na 3 lokacije označene na slici:

– Lokacija 1
na dnu naselja po sredini na mjestu sadašnjeg igrališta
Ovo je zgodna lokacija jer je po sredini samog naselja ali ima par nedostataka:
o Dvije parcele su privatne (vidi sliku 3) a treća parcela je u suvlasništvu stanara srednje zgrade
o Broj parking mjesta koji bi se mogao napraviti je relativno mali jer bi moguća garaža mogla imati oko 900 m2 površine na 3-4 etaže što daje oko 35-40 mjesta po etaži

– Lokacija 2
Iznad samog naselja ispod priključka na magistralu nalazi se velika parcela u vlasništvu HTP Dubrovnik (prema zemljišnim knjigama). Prikazano na slici 4. i slici 5.
Prednost ove parcele je što je najbliže gornjem bloku zgrada u Zlatnom potoku.
Nedostatak ove parcele je što bi izlaz iz garaže bio u smjeru magistrale, što je s jedne strane dobro jer smanjuje gužvu oko strarog grada, a s druge strane nameće izgradnju odgovarajućeg križanja na vidikovcu ispod Žarkovice gdje bi se jednim veći kružnim tokom riješili svi problemi pa i problem adekvatne pristupne ceste prema Bosanci

– Lokacija 3
Istočno od samog naselja na bogenu gdje se ulazi u samo naselje (slika 6) nalazi se velika parcela u vlasništvu Grada (slika 7.).
Prednost ove parcele je što se može napraviti proizvoljno parking/garažnih mjesta.
Nedostatak ove parcele je što zahtjeva veći iskop te je najviše udaljena od samog centra Zlatnog potoka.

Nije razmatrana lokacija zapadno od naselja jer je u vlasništvu Dubrovačke vile d.o.o. u stečaju (gen. Zagorac, Addiko banka i ostalo).

Blaženko Carević

Loading map...

Loading

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *