Input your search keywords and press Enter.

Blizina Sveučilišta, marine, poliklinike i poslovnih prostora uz jedan dio privatnih kuća dobar je znak da nedostaje parking mjesta. Ljudi se snalaze i veliki dio njih parkira na prometnicu uz rub te tako onemogućuje prolaz pješacima.
Rješenje je relativno lako izvedivo. Zemljište Sveučilišta je u potpunosti u vlasništvu Grada. Na njemu je jednim dijelom dva igrališta, a u jednom dijelu zapušteno sa odloženim barkama.
U suradnji sa potrebama Sveučilišta treba osigurati određen broj rezerviranih parkirnih mjesta u budućoj garaži za zaposlenike i studente. Zagaražu će biti dovoljno 3 etaže. Kako je prostor buduće garaže površine od cca 1.600 m2 računica kaže da je moguće nešto više od 200 parkirnih mjesta. Nema većeg iskopa i drugih težih zahvata, tako da je i gradnja prilično jeftina, vjerojatno oko 8-9.000 EUR po parkirnom mjestu.
Ulaz/izlaz u garažu može se napraviti bilo sa gornje strane (iz Vatroslava Lisinskog) ili sa donje strane (iz Ivana pl. Zajca).
Istovremeno, sa garažom potrebno je spoj ulice Ivana pl. Zajca i ulice Vatroslava Lisinskog proširiti da budu dvije kolničke trake i pristojan trotoar.
Ulica Vatroslava Lisinskog je već sada sa dvije kolničke trake ali bez trotoara, a ulica Ivana pl. Zajca je samo sa jednom kolničkom trakom. Uklanjanjem parkiranih auta nakon gradnje garaže i ulica Ivana pl. Zajca postaje dvosmjerna, za početak barem do pumpe u Orsanu.
U kasnijoj fazi potrebno je razmotriti i da Lapadska obala bude dvosmjerna!

Blaženko Carević

Loading map...

Loading

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *