Input your search keywords and press Enter.

Idealna lokacija za smještaj veće garaže koja bi u potpunosti zadovoljila potrebe svih okolnih zgrada, a dijelom i budućeg studentskog doma gdje će se vjerojatno pojaviti nedostatak parkirališnog prostora
Preko 3.200 m2 u Gradskom vlasništvu zauzima čestica broj 5800, najvećim dijelom u obliku parkirališta, a malim dijelom kao prometnica odnosno šikara prema istoku.
Polovica te površine dovoljna je za cca 70 parking mjesta po etaži. Zgodna lokacija za kopati pa je i broj etaža po želji…. Barem 3 !
Za razmisliti je i pothodnik ispod Vojnovića koji bi riješio komunikaciju između garaže sa jedne strane te vrtića u studentskog doma sa druge strane Vojnovića.
Na vrhu je najbolje urediti zelenu površinu/park za stanovnike Hladnice.
Na istočnom dijelu odvojka sa Vojnovića prema Gorici (ulica Josipa Kosora) mogla bi se smjestiti benzinska pumpa na čestici na istoj čestici zemlje odnosno dijelom na čestici 2064/2 površine 585 m2 u vlasništvu republike Hrvatske.
Sva križanja (prema Gorici – Vojović/Josipa Kosora, te prema studentskom domu (Vojnović/Marka Marojice) trebalo bi urediti sa kružnim tokom jer će se izgradnjom Studentskog doma promet značajno povećati.

Blaženko Carević

Loading map...

Loading

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.