Input your search keywords and press Enter.

Villa Shahrazade – ne koncesija!

Udruga “Divlka liga vaterpolo” javno iznosi razloge zbog čega se protivi namjeri da Županijska skupština dodijeli u koncesiju dio pomorskog dobra, pokraj ville Shahrazade:

U petak će se na Županijskoj skupštini raspravljati o prijedlogu Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred Ville Shahrazade.

Kopneni dio područja, za koji se predlaže namjera davanja u koncesiju, sastoji se od cjeline č.zem. 1744/2 k.o. Dubrovnik i od dijela č.zem. 1744/3 k.o. Dubrovnik, istočno od dužine “1-2”, ucrtane žutim na priloženom detalju katastarskog plana [prilog 1].

U naravi, riječ je o potpuno ograđenom dijelu pomorskog dobra gdje se nalaze bazen i jacuzzi, te o obližnjem dijelu obale, što se vidi na fotografijama [prilozi 2 i 3].

Međutim, vrhu č.zem. 1744/2 k.o. Dubrovnik, upisana je vlasnost tvrtke “Villa Sheherezade” d.o.o. (1/1), a ne “Pomorsko dobro”, a to je vidljivo iz stanja z.ul. 2918 k.o. Dubrovnik [prilog 4].

Budući da se koncesija na pomorskom dobru može dati tek nakon što je granica pomorskog dobra provedena u zemljišniku, udruga “Divlja liga vaterpolo” smatra da je namjera davanja u koncesiju č.zem. 1744/2 k.o. Dubrovnik (bazen i jacuzzi), preuranjena.

U odnosu na č.zem. 1744/3 k.o. Dubrovnik, vrhu koje je u pripadajućoj vlastovnici upisano “Pomorsko dobro”, doista postoje formalni uvjeti za davanje u koncesiju, ali treba podsjetiti na nepodijeljenu dosadašnju praksu da se koncesije na obali ne daju, ako su u neposrednoj blizini zgrade (koja nije hotel), a sve kako bi se izbjeglo “otvaranje Pandorine kutije”.

Naime, villa Shahrazade je 2013. godine izdvojena iz sastava hotela “Argentina”, te je sadašnji formalni vlasnik te zgrade i okolnog vrta “Villa Sheherezade” d.o.o., a vlasnik te tvrtke je Davor Luksic Lederer, suglasno podacima iz sudskog registra [prilog 5].

Stoga, udruga “Divlja liga vaterpolo”, smatra da je namjera davanja u koncesiju dijela č.zem. 1744/3 k.o. Dubrovnik, uvod u neželjeni “domino efekt” davanja u koncesiju dijela obale svakome, tko ima kuću “u prvom redu” mora, a takvih slučajeva u Dubrovniku, odnosno u Županiji, ima napretek.

Završno, udruga “Divlja liga vaterpolo” se protivi izmišljanju naziva za određene zgrade ili lokacija u Dubrovniku.

Naziv zgrade, blizu koje se dio pomorskog dobra namjerava dati u koncesiju, se nikako ne piše: “Villa Sheherezade”.

Tu zgradu je (1929. godine) podigao estonski državljanin Wilhelm (William) Zimdin, rođen u Tartu (nekadašnji Dorpat) i nazvao ju je: Villa Shahrazade, kako je to bilo napisano iznad glavnog ulaza [prilozi 6 i 7].

Kao zanimljivost, ističe se da je (šezdesetih) Villa Shahrazade poslovala kao casino [prilog 8].

Za udrugu DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *