Input your search keywords and press Enter.

Krajem prošlog tjedna, nekoliko dubrovačkih “portala”, objavili su informaciju, da su

“započeli radovi proširenja šetnice Nika i Meda Pucića, na njenom najužem dijelu”, da se “očekuje se kako će se radovi izvoditi u tjednim etapama od 25 metara”, te da će “nakon završetka radova, nova šetnica biti širine 240 centimetara, uz dodatnih 20 centimetara za smještaj ograde”.

Međutim, mi, članovi udruge “Divlja liga vaterpolo”, fotografirali su u nedjelju (26.04.2020.) gradilišno stanje kod Kokota, kako bismo Dubrovčanima dočarali “dinamiku” izvođenja radova, u posljednjih 10 dana.

Ako se usporede fotografije od kraja pretprošlog tjedna, s ovim sanašnjim, uočava se “mršav” napredak, koji se sastoji samo u postavljenoj željeznoj armaturi, na dijelu drvene oplate, blizu Kokota.

Stoga, mi sumnjamo da će se, uz ovkvu dinamiku, “širenje” šetnice moći ostvariti “25 metara za tjedan”, pogotovo kad se ima u vidu da je dionica kod Kokota, najlakša za “šalovanje”.

Neovisno o procjeni trajanja gradnje proširenja šetnice na određenim mikrodionicama od Kokota do Piplića, mi ukazujemo na improvizirana željezna vrata kod ville Wolff, s kojih natpisi na tablama (kada se “slože”), upozoravaju da je “Zabranjen pristup nezaposlenima osim stanarima”.

Takvu situaciju, udruga “Divlja liga vaterpolo”, nekako može “tolerirati” do srijede (29.04.2020.), ali nikako nakon tog datuma, jer već 30.04.2020. u Dubrovniku počinje sezona masovnog kupanja u moru (koja traje do 01.11.2020.).

Sjeverna obala uvale Sumartin, osobito od Piplića do ville Elite, “vrvi” kupališnim mikrolokacijama, koje su idealne za “socijalna distanciranja”, upravo onakva, kakva preporučuju epidemiolozi.

Članovi udruge “Divlja liga vaterpolo”, inzistiraju da za trajanja sezone (masovnog) kupanja u Dubrovniku, impovizirana željezna vrata kod ville Wolff, budu svakog dana otključana, od 6:00 do 21:00.

za udrugu DIVLJA LIGA VATERPOLO: Igor Legaz

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *