Input your search keywords and press Enter.

Kao građani Ploča, već smo naviknuti na redovite prizore autobusera, vozača transfer vozila, taxi vozila i dostavnih vozila koji su se tijekom ovih proljetnih i ljetnih mjeseci zaustavljali i iskrcavali goste ili robu gdje god su stigli, što je često rezultiralo potpunom blokadom protoka prometa i na dulje vrijeme. I dok smo tijekom ljetnih mjeseci bili pomireni s činjenicom da se moramo probijati kroz more kufera i vozila te se sjetno prisjećali jesenjih dana koji bi trebali donijetiodređeni pad u količini prometa koji se odvija preko Ploča i zaustavljanja, to se još uvijek nije dogodilo. Ono što se dogodilo jest početak školske godine. 

Školska zgrada na Pločama osobita je jer ju dijele dvije ustanove (Gimnazija Dubrovnik i Osnovna škola Marina Getaldića), što bi značilo da školski dan traje i ujutro i popodne pa sve do navečer. A isto toliko traje i probijanje učenika kroz gore navedeno more vozila, gdje ni pješački prijelazi, znakovi niti pješačka zona više ne garantiraju sigurnost đaku-pješaku.

Situacija je, dakle, sljedeća. Ploče su, kao žrtva rasterećenja Pila, postale istodobno i pretovarna zona, iskrcajna zona te taxi zona. A sve to neposredno uz osnovnu i srednju školu te Lazarete gdje su s početkom školske godine počele izvannastavne aktivnosti za djecu i mlade. U praksi to izgleda tako da se djeca i mladi (kao i ostali građani) iskrcavaju iz autobusa nasred ceste jer je stanica zauzeta taxi vozilima, autobusima putničkih agencija, dostavnim vozilima (u svako doba dana), pješački prijelaz ispred Lazareta i sami ulaz u Lazarete blokirani su parkiranim taxi vozilima, pješački prijelaz ispred same škole blokiran je zaustavljenim autobusima koji iskrcavaju goste i prtljagu, dok je jedan dio zaštitne ograde koja bi navedeno trebala spriječiti i zaštiti đake-pješake dignut (pretpostavljamo da autobus lakše uđe na zaustavno područje), uz uvijek prisutne zastoje u prometu. Pa opet, prometni i komunalni redari te djelatnici Sanitata rijetko su viđeni na ovom području (od ulaska u Grad do kraja Lazareta), a i onda kad su viđeni i prisutni, ne djeluju. Za napomenuti je da je ovaj dio Ploča iscrtan takozvanim H57 linijama, ili kolokvijano nazivanim „žutim crtama“ na kojoj nije dopušteno parkiranje i zaustavljanje, dok iste zloupotrebljavaju vozila registrirana kao taxi vozila te ometaju prohodnost pješačke zone. 

Međutim nije to jedini problem koji se pojavljuje zbog  prometnog preopterećenja uzrokovanog autobusima i velikom količinom vozila koji prometuju ulicom Frana Supila. Naime na potezu Ulice Frana Supila od autobusnog stajališta Viktorija do Lazareta uočene su anomalije kako na cesti, tako i na kolniku te zidu koji se proteže rubom, duž cijele ulice. Zid se nagnuo prema cesti što znači da je nasip na kojem je cesta probio korijen zida i da će uskoro doći do urušavanja ceste. Kontaktirali smo građevinske inženjere koje rade u Hrvatskim cestama u Zagrebu i zatražili njihovo stručno mišljenje.

Naišli smo na odličnu suradnju i susretljivost vezano za ovaj problem.

Naime prije 10 godina briga o lokalnim cestama je prebačena na lokalne samouprave, a to znači održavanje, sanacija i postavljanje ograničenja prometovanja sukladno kategorizaciji lokalnih cesta.

Prilog 1.

1.1.3. Veličina motornog prometa

Prema veličini motornog prometa na kraju planskog razdoblja izraženog prosječnim godišnjim dnevnim prometom (PGDP) javne ceste dijele se na autoceste i pet razreda cesta (Tabl. 1.1.).

Tabl. 1.1 Veličina motornog prometa

Razred ceste Veličina motornog prometa (PGDP) vozila / dan
AC više od 14000
1. razred više od 12000
2. razred više od 7000 do 12000
3. razred više od 3000 do 7000
4. razred više od 1000 do 3000
5. razred do 1000

PGDP = prosječni godišnji dnevni promet u oba smjera

Veličina i struktura prometa za određeno plansko razdoblje utvrđuje se u skladu s točkom 1.2.

1.1.4. Zadaća povezivanja

Prema zadaći povezivanja u cestovnoj mreži ovisno o srednjoj duljini putovanja ceste se dijele na autoceste i pet kategorija cesta.


Tabl. 1.2

Kategorijaceste Društ. gospod. značenje(1.1.1.) Vrsta prometa (1.1.2.) Veličina prometa(1.1.3.) Zadaća povezivanja(1.1.4.) Srednja duljina putovanja (km) 
AC Državna Prom. mot. vozila >14000 Međudržavno i državno >100
1. kat. Državna Prom. mot. vozila >12000 Međudržavno i državno-regionalno 50-100
2. kat. Državna Prom. mot. v.mješoviti prom. 7000-12000 Državno i županijsko 20-50
3. kat. Državna;županijska Mješoviti promet 3000-7000 Međuopćinsko 5-50
4. kat. Županijska;lokalna Mješoviti promet 1000-3000 Općinsko 5-20
5. kat. Lokalna Mješoviti promet <1000 Općinsko-lokalno <5

U pravilu se usvaja najviša kategorija ceste koja se dobije primjenom kriterija iz tablice 1.2.

Određivanje kategorije ceste kao osnovnog podatka prema kojem se u daljnjem postupku utvrđuje projektna brzina a preko nje i osnovni elementi tlocrta i nivelete provodi se uzimajući u obzir i prethodne kriterije 1.1.1. do 1.1.3. prema tablici 1.2. Brze ceste u pravilu se svrstavaju u 1. ili 2. Kategoriju. U ovim tablicama je alat kojim se može definirati težina osovinskog opterećenja vozila i tako spriječiti neželjene posljedice ove prekomjerne eksploatacije lokalne ceste u Ulici Frana Supila.

Građevinski inženjeri su zaključili da je uzrok ovog događaja prekomjerno opterećenje ceste kao i nedostatak odvodnje oborinskih voda, a posljedica je klizanje nasipa te konačno urušavanje  ceste. Kao kotar Ploče prošle smo godine zahtijevali izgradnju oborinske odvodnje u ulici Frana Supila, a ove godine kroz proračun za 2020 tražimo da se ovaj problem stavi kao točka dnevnog reda na slijedeću sjednicu Gradskog Vijeća .

Opisavši navedene zgode i nezgode prometa na Pločama, postavlja se više pitanja. Postoje li dvostruka mjerila za građane i za taxije i ostala vozila registrirane djelatnosti? Jesu li zaposlenici Sanitata, Upravnog odjela za promet, itd. upućeni da ne djeluju kod navedenih prekršaja? 

Stoga, kao gradski kotar Ploče, voljeli bismo vidjeti objašnjenje i očitovanje Upravnog odjela o navedenim situacijama. I dok se većina gore navedenih problema može riješiti prisutnošću, djelovanjem i reguliranjem od strane prometnih redara i djelatnika Sanitata problem urušavanja ceste definitivno Grad mora sanirati te ubuduće postaviti adekvatna ograničenja (naravno osim JGP) kako ne bi došlo do daljnje devastacije. Smatramo da se zaustavljanje turističkih autobusa mora izmjestiti od škole i to zaustavljalište namijenite građanima kojima je potrebno zaustaviti se nakratko (recimo, da iskrcaju djecu za u školu iLazarete) te dostavnim vozilima za opskrbu Grada i Ploča koji za to imaju dozvolu. Također smatramo da treba ograničiti odnosno ukinuti prometovanje turističkih autobusa lokalnim cestama koje ne mogu podnijeti tolika opterećenja. Vratite navedeni dio ograde ispred škole te postavite stupiće ispred restorana Snogu i ispred Lazareta, kako bi se zaustavilo ilegalno parkiranje na zebrama i oko njih te kako bi se prekinuo niz taxija koji se nepropisno parkiraju iza „žute crte“ pa sve zebrom do slijedećih stupića koji se nastavljaju pješačkom zonom poviše Lazareta. 

​​​​​​​
Gradski kotar Ploče-Iza Grada

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.