Input your search keywords and press Enter.

Regulacija prometa od villa Elite do ponte Gnjilište

Gospar Legaz je na adrsu GRADA DUBROVNIKA, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu – Ured pročelnice, poslao i dopis na slijedeću temu: Regulacija prometa od villa Elite do ponte Gnjilište:

‘Mislim da je formulacija predložene izmjene Odluke o komunalnom redu manjkava, odnosno nejasna.

Ako Gradsko vijeće sutra (20.07.2022.) usvoji dopune Odluke o komunalnom redu, na dionici šetališta Nika i Meda Pucića, od villa Elite do spoja s ulicom kardinala Stepinca  (kod ponte Gnjilište), onda će predložena formulacija: “za vozila osoba koje posjeduju parkirališno mjesto na šetalištu Nika i Meda Pucića” izazivati stalna proizvoljna tumačenja (nezgrapno strši riječ: “na”).

Sagledajmo sadašnju situaciju.

Hotel “Royal Blue” ima dvije garaže (obje ulaz sa šetnice) pa je razumljivo da se vozilima (pretežno) hotelskih gostiju dopusti prometovanje šetnicom u bilo koje doba dana, kako bi “ušla” u jednu od garaža (analogno za “izlazak” iz garaža).

Villa Elite ima mjesta za parking vozila  na č.zem. 1125/2 k.o. Gruž (povlasna nekretnina iz ugovora o pravu služnosti, br. Z-5298/19), na adresi šetalište Nika i Meda Pucića 17. Ta “povlasna nekretnina” se nalazi unutar dvorišta villa Elite. Da bi vozilo “došlo” do postojećeg parking mjesta, treba voziti dionicom šetnice od ponte Gnjilište, pa “proći” kroz otvoren raštio od dvorišta villa Elite, te parkirati unutar dvorišta (analogno za vožnju od “povlasne nekretnine” do ponte Gnjilište).

Uzmimo kao prihvatljivo da se i svakom takvom vozilu dopusti prometovanje navedenom dionicom u svako doba dana.

Za sva ostala vozila (valja naglasiti: “dostavna”), razumljivo je dopustiti prometovanje ujutro  (od 5:00 do 9:00).

Tu se prvenstveno izdvajaju vozila za potrebe dostave namirnica restaurantu hotela “Neptun” i restaurantu “Levanat”.

Stoga, mislim da predloženu formulaciju treba  ispraviti i precizirati, kako bi se izbjegla mogućnost da buduća Odluka o komunalnom redu stvori mogućnost da se “na” šetalištu Nika i Meda Pucića ocrtavaju neka nova parking mjesta te montiraju stupići i lanci.

Igor Legaz’

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.