Input your search keywords and press Enter.

Luka posebne namjene – privezište: “L1”

Gospar Legaz uputio je Ministasrstvo slijedeći podnesak:

 

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju
Klasa: 350-05/21-07/26

 

U ovom podnesku, želimo Ministarstvu samo pokazati kako su na GUP Grada Dubrovnika, odnosno na pripadajućim kartama, označena privezišta.

Postoje dvije takve lokacije (Pile,  Portoč) na području katastarske općine Dubrovnik (s.i.) i obje su označene: “L1” (luka posebne namjene – privezište).

U Pilama, privez bi bio  muo, a privezište bi se odnosilo na taj muo za koji se barke privezuju, te na blisku morsku okolinu gdje barke “stoje” privezane.

U Portoču (otok Lokrum), privez bi bio  muo, a privezište bi se odnosilo na taj muo za koji se barke privezuju, te na blisku morsku okolinu gdje barke “stoje” privezane.

Na pomorskom dobru, blizini hotela Villa Dubrovnik (“T1” – hotel), postoji samo oznaka za kupalište (“R3”), precizirana kao: “Pu” – plaža uređena (moglo je kupalište, na primjer, biti precizirano kao “Pp”, a to bi značilo: “plaža prirodna”).

Čitava č.zem. 2786 k.o. Dubrovnik je nekretnina koju oplakuje more, prema GUP Grada Dubrovnika je označena: “Pu”, pa nije bilo nikakve osnove da se osporena Lokacijska dozvola napiše, jer nema: “L1”.

Za udrugu DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *