Input your search keywords and press Enter.

Lopud i antenski toranj

LOPUD: STANOVNIŠTVO PROTIV ODAŠILJAČA KOJI ĆE TRAJNO NARUŠITI VIZURU SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE POD POSEBNOM ZAŠTITOM RH
Stanovnici Lopuda od investitora, tvrtke Odašiljači i veze, traže obustavu radova na izgradnji 35,5 metara visokog odašiljača koji se planira smjestiti u najgušće naseljenom dijelu otoka i neposrednoj blizini zakonom zaštićene spomeničke baštine, ujedno najvrjednijeg resursa turističke valorizacije otoka.
Stanovnici Lopuda neugodno su iznenađeni planovima da se unutar rezidencijalnog naselja koje je sve donedavno bilo nenaseljeno i zapušteno, a sada obiluje obnovljenim kućama i vilama za odmor, kao i zaštićenim povijesnim građevinama i spomenicima kulture koji se nalaze pod posebnom zaštitom RH te su atraktivna kulisa za filmske i televizijske hitove, izgradi novi odašiljač koji će zbog svoje monumentalnosti u potpunosti narušiti vizuru tog dijela Lopuda.
Stanovnici Lopuda u početku su mislili da se započeti radovi odnose na rekonstrukciju postojećeg odašiljača, koji je od novo planiranog manji za čak 13 metara, no ubrzo je postalo jasno da se umjesto jednostavne obnove, gradi trostruko veći objekt.
„Posebice problematičnim, ocjenjujemo to što će novi toranj biti visok 35,5 metara, odnosno što će biti 2,7 puta veći od postojećeg odašiljača. S obzirom na njegovu veličinu za očekivati je da će na njega doći još i dodatna oprema antenskog sustava pa je logično zaključiti da će se tu raditi i o većem elektromagnetskom zračenju o čemu nas do danas nitko nije informirao“, izjavio je Ivo Mihajlović, stanovnik Lopuda.
Stanovnici stoga od investitora, tvrtke Odašiljači i veze, pružatelja nacionalne strateške komunikacijske infrastrukture za odašiljanje i prijenos signala, traže obustavu radova na postojećoj lokaciji do iznalaženja drugog prikladnog rješenja, odnosno da se toranj izmjesti izvan rezidencijalnog kvarta gdje će imati manji utjecaj na zdravlje stanovnika te neće trajno narušiti ne samo vizuru spomenika nulte kategorije, već i turističku valorizaciju objekata koji se nalaze na tom području.

*

PETICIJA ZA OBUSTAVU RADOVA NA IZGRADNJI NOVOG ODAŠILJAČA TE NJEGOVO IZMJEŠTANJE IZVAN REZIDENCIJALNOG NASELJA I DALJE OD SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE POD POSEBNOM ZAŠTITOM RH

Stanovnici Lopuda od tvrtke Odašiljači i veze, pružatelja nacionalne strateške komunikacijske infrastrukture za odašiljanje i prijenos signala, traže obustavu radova na izgradnji novog odašiljača, antenskog sustava visokog 35,5 m te čak 2,73 puta većeg od postojećeg odašiljača.
Stanovnici od investitora traže da se radovi zaustave do iznalaženja drugog prikladnijeg rješenja, odnosno da se toranj izmjesti izvan rezidencijalnog kvarta gdje će imati manji utjecaj na zdravlje stanovnika te neće trajno narušiti ne samo vizuru spomenika nulte kategorije, već i turističku valorizaciju objekata koji se nalaze na tom području.
Stanovništvo Lopuda ne protivi se izgradnji novog odašiljača, već smatra kako je spomenuta invanzivna intervencija izgradnje odašiljača u najstarijem urbanom dijelu mjesta potpuno u suprotnosti s koncepcijom Lopuda kao svjetske turističke destinacije te lokaliteta iznimno boggate prirodne te kulturno povijesne baštine zbog čega se zahtijeva hitna obustava radova.

*

Lopud, antenski toranj: Kronologija događanja

• Radove na lokaciji u neposrednoj blizini zaštićene spomeničke baštine te najgušće naseljenog dijela otoka Lopuda, primijetili su u početku obližnji stanari koji nisu mogli znati što je u planu investitora.

• U to vrijeme istaknuti natpis o ZAMJENI ANTENSKOG stupa nije uzburkao stanovnike koji su smatrali da se radi o redovitom održavanju telekomunikacijske infrastrukture, a o radovima nisu bili obaviješteni niti vlasnici lokalnih parcela pozivima za davanje suglasnosti ili pozivom na pregled projekta i dokumentacije.

• Onog trenutka kada su iskopani široki temelji te je započeto izlijevanje sidrenih stupova za toranj, kao i dovoz konstrukcije tornja na obalu, stanovnici su shvatili da je riječ o nečemu većem, no na gradilištu nije bilo propisno istaknute table koja je trebala biti postavljena zbog informacije o vrsti zahvata, investitoru, projektantu, nadzoru i aktu temeljem kojeg je odobrena gradnja.

• Vlasnici okolnih nekretnina počeli su se raspitivati te slati neformalne upite na adrese lokalnih instanci s kojih im je rečeno da radove izvodi tvrtka u vlasništvu RH te da se obrate investitoru – tvrtki Odašiljači i veze d.o.o.

• Početkom ove godine kontaktiran je investitor OiV d.o.o. te je izneseno neslaganje stanovništva s vrstom objekta te lokacijom i načinom izgradnje sa zamolbom da se upriliči sastanak na kojemu bi se dobila pojašnjenja vezano za investiciju, ali i iznašlo zajedničko rješenje.

• Voditeljica ureda uprave OiV d.o.o. kratkim dopisom 10. siječnja obavještava uputitelja upita g. Tota Bergama Rossija, vlasnika nekretnine u neposrednoj blizini budućeg tornja, da je zaprimljen dopis te da će uprava u kratkom roku dostaviti temeljito obrazloženje.

• No, radovi su se ubrzanim tempom nastavili izvoditi pa je upućen i zahtjev temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama da se dostavi preslik akta temeljem kojega se izvode građevinski radovi i pripadajuće suglasnosti koje su prethodile izdavanju takvog akta – dopis upućen od strane g. Bergama Rossija, te stavljen na znanje HAKOM-u i Ministarstvu kulture i medija. Zakonski rok od 15 dana za dostavu dokumentacije je u tijeku.

• Iz OiV-a d.o.o., u podužem dopisu 13. siječnja, objašnjavaju što im je funkcija u društvu, što rade, i temeljem kojih zakonskih ovlasti izvode radove, te objašnjavaju suglasnosti koje su dobivene, posebno ističući suglasnost Ministarstva kulture i medija – konzervatorskog odjela kojim se potvrđuje da u obuhvatu planiranih radova nema evidentiranih i zaštićenih kulturnih dobara. Neslužbene informacije do kojih su došli stanovnici govore da se Ministarstvo kulture, odnosno konzervatorski odjel nije očitovao na e-konzultacije u za to zadanom zakonskom roku te su nečinjenjem omogućili izdavanje suglasnosti.

• Jedan od odvjetnika vlasnika nekretnine samoinicijativno je istraživao i došao do zaključka da zemljište na kojem se radi nije građevinsko, za što je dobio potvrdu nadležnog gradskog ureda, te da se investitor ne može pozvati na navedene pravilnike, stoga je bilo kakav akt o gradnji na koji se pozivaju u dopisu od 13. siječnja neutemeljen. Sa sadržajem svog nalaza upoznao je 17. siječnja i Državni inspektorat te zatražio izlazak na teren i obustavu radova.

• Isti odvjetnik 19. siječnja šalje dopis sličnog sadržaja Ministarstvu kulture, konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.

• Nitko od okupljenih inicijativom nije protiv izgradnje odašiljača, međutim neprihvatljivo je da se on gradi u neposrednoj blizini zaštićene spomeničke baštine te naseljenih kuća.

• Osim toga, pod krinkom zamjene dotrajale infrastrukture zapravo se gradi nova sistemska kuća (kontejneri), novi antenski stup visine čak 35,5 m i tlocrtne širine oko 3-3,5 x 3-3,5 m, pa možemo govoriti o potpuno novoj investiciji, a ne zamjeni koja bi se trebala odvijati unutar postojećih gabarita.

• Novi antenski toranj tako je čak 2,73 puta veći od postojećeg, odnosno za punih 13 metara.

• Stanovništvo Lopuda ističe da na samom otoku postoje prikladnije lokacije za smještaj ovakvog objekta (primjerice, uzvišenja iznad mjesta), koje su udaljene od kuća, tehnički isto ili bolje pokrivaju područje, a sam stup može u tom slučaju biti i dosta niži! No, problem bi u tom slučaju bila potrebna infrastruktura
• (izgradnja ceste, dovođenje struje, optičkog kabela i sl.).

 

Lopud_dokumenatcija_odvjetnik (1)

 

Ana Butigan
manjgura.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.