Input your search keywords and press Enter.

Na ovaj način, želim čitatelje upoznati sa stanjem na dijelu javnog puta u Rijeci Dubrovačkoj, sjeverno od zaseoka Gornje Obuljeno.

Pripadajući kolni put nalazi se skroz iznad naselja Nova Mokošica, a postavljen je približno paralelno desnoj obali Rijeke Dubrovačke (Omble). Put nije ucrtan u katastarske planove, ali faktički postoji od 1979. godine.

Zapadni dio puta je asfaltiran, a istočni dio je makadamski.

Sporni dio tog puta pripada zaseoku Gornje Obuljeno, a prelazi preko 4

nekretnine: č.zem. 603 (cisterna, pomoćni objekt, zapadni raštio), č.zem. 973 (“potočina”), č.zem. 581/1 (odložene cijevi) i č.zem. 580 (istočni raštio), sve za k.o. Obuljeno.

Priložem nekoliko fotografija kako bih dočarao stanje na terenu.

Stanovnici zaseoka Gornje Obuljeno ne mogu koristiti taj put, zato jer je 2015. godine, prilikom izgradnje “POS zgrada”, napravljen jedan potporni zid, koji je onemogućio kolni pristup njihovim kućama sa istočne strane, a pristup tim putem sa zapadne strane, zaprečuju dva raštila, koja je 2002. montirao “Vodovod”.

Iz priloženih z.k. izvadaka, vidljivo je kako “Vodovod” ima stvarno pravo samo na č.zem. 603 k.o. Obuljeno (vlasništvo Grada Dubrovnika), odnosno, osnovana je služnost u korist “Vodovoda”, koja se sastoji u pravu pristupa č.zem. 603 k.o. Obuljeno, radi izvođenja radova, popravaka i održavanja vodoopskrbnog podsustava Petrovo Selo – Pobrežje, ali nema upisanog prava da ograđuje put koji prolazi preko te nekretnine, niti upisana vrsta služnosti podrazumijeva pravo na blokiranje puta.

Na ostale 3 navedene nekretnine k.o. Obuljeno, “Vodovod” nema nikakvog prava služnosti, s tim da je Grad Dubrovnik vlasnik č.zem. 581/1 i č.zem. 580, dok je č.zem. 973 javno dobro u općoj uporabi.

Prilažem položajni plan naznačenih nekretnina, kao i pripadajuće z.k. izvatke.

Međutim, “Vodovod” je, uz “izgovor” da je cisterna na č.zem. 603 k.o.

Obuljeno,  “zaštićeno područje”, postavio dva raštila na putu, južno od cisterne i pomoćne zgrade.

Stanje na terenu uvjerljivo pokazuje da “Vodovod” može ogradu postaviti uzduž sjeverne strane puta, pa bi cisterna bila ograđena, put bi bio prohodan, a žitelji Gornjeg Oguljena bi mogli doći kolima do svojih kuća.

Nema nikakvog valjanog izgovora da se promet javnim putem zaprečuje.

bzp_izvadak_oss (1) (1)

bzp_izvadak_oss (1)

bzp_izvadak_oss (2)

Igor Legaz

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *