Input your search keywords and press Enter.

O Federiku Glaviću

Federiko Glavić

 

„Kada smo 1937. godine donijeli članak ‘Pregled dubrovačkog pomorstva’ [Jadranska straža, god. XV, br. 6, Split, 1937, str. 222-227] u svezi s 90-godišnjicom zaslužnog predsjednika Dubrovačke plovidbe a. d., a sada [1941.] pokojnog Federika Glavića, istakla se u tom članku važnost vrijednog jubilarca za dubrovačko brodarstvo, napose za samu Dubrovačku plovidbu i popularitet koji je blagopok. Federiko Glavić uživao u cijelom dubrovačkom kraju, a i izvan njega. Rođen je 24. svibnja 1847. na otoku Šipanu blizu Dubrovnika. Mladi Federiko odselio se u Južnu Ameriku i to u Chile. Radom i štednjom stekao je lijepo vlasništvo i u naponu svoje snage vratio se u domovinu i nastanio u Dubrovniku. Naviknut na rad, nije mogao stati prekriženih ruku, te je ljubav prema moru koju je od djetinjstva gajio i uvjerenje da je more nepresušivi i najveći izvor blagostanja naroda probudila u njemu neodoljivu želju iskustvom i novcem stečenim u stranom svijetu dati dubrovačkom pomorstvu novi smjer. Zbog toga je otkupio najprije znatan broj akcija [dionica] Dubrovačke parobrodarske plovidbe koje su bile u rukama vlasnika u Trstu. Tim činom pridonio je u velikoj mjeri koncentriranju društvenih akcija [dionica] u Dubrovniku i očuvanju nacionalnog karaktera društva, što se pokazalo osobito važnim kad se, nakon završetka rata 1914.-1918., pretresalo među saveznicima pitanje o raspodjeli trgovačkog brodovlja centralnih vlasti. Ali se interes F. Glavića nije zaustavio na Dubrovačkoj parobrodarskoj plovidbi koja se bavila isključivo malom obalnom plovidbom. Na njegov poticaj i njegovom odlučnošću da cijelo svoje vlasništvo uloži u parobrode, nabavljani su nevjerojatnom brzinom teretni parobrodi prekooceanske plovidbe.

Svjetski rat 1914.-1918. zatekao je dubrovačku trgovačku mornaricu sa 19 brodova i ukupno 46.570 registarskih tona. Od toga je bilo 13 parobroda slobodne duge plovidbe vlasništva društva ‘Naprijed’ i ‘Unione‘, a šest parobroda male obalne plovidbe vlasništva Dubrovačke parobrodarske plovidbe.

Već 1917. godine, predosjećajući da će rat završiti povoljno za savezničke države, nekoliko osoba interesenata u društvima ‘Naprijed’, ‘Unione’ i Dubrovačkoj parobrodarskoj plovidbi, između njih i blagopok. F. Glavić, stali su se baviti pitanjem stapanja [fuzioniranja] onih poduzeća u jedno veliko nacionalno društvo, pa je do toga i došlo. Dubrovačka parobrodarska plovidba preuzela je parobrode ostalih dvaju društava koja su ujedno prestala postojati. Tako se ovo naše parobrodarsko društvo iz godine u godinu razvijalo pod upravom spremnih ljudi na čelu kojih je bio pok. Federiko Glavić koji je 2. siječnja 1941. ispustio u Dubrovniku svoju plemenitu dušu u visokoj starosti, uvijek svjež duševno i voljan raditi. Smrt blagopok. Glavića izazvala je u Dubrovniku i po cijelom primorju mnogo sućuti, jer je pokojnik bio iz redova najzaslužnijih osoba u Dubrovniku za razvitak svog grada i njegove okolice u području pomorstva.

Njegov nećak i nasljednik g. Tomo Glavić u počast blagopok. Federika podijelio je 850.000 dinara raznim karitativnim i kulturnim ustanovama Dubrovnika i primorja. Osim toga, g. Tomo Glavić odredio je da se zgrada poznata pod imenom ‘Kosovka’ na putu od Gruža, a koja vrijedi oko 2,5 milijuna [ondašnjih dinara], preda zadužbini koja će se zvati ‘Zadužbina Federika i Tome Glavića’ od čije će se rente svake godine pomagati siromašni i nesposobni namještenici Dubrovačke plovidbe i općinari općine Šipan. Živeći u teškim vremenima, kad je svijetom zavladao egoizam, kao možda nikad dosad, ova gesta je vrijedna za posebno istaći, a njome je i nasljednik blagopok. Federika g. Tomo Glavić još jače učvrstio ionako lijepu uspomenu na vrijednog pokojnika.

Pogreb blagopok. Federika Glavića bio je vrlo svečan, a prisustvovao mu je veliki broj građana i nošena su 34 vijenca raznih dubrovačkih društava i stručnih pomorskih organizacija. Mrtvo tijelo pokojnika pokopano je u Dubrovniku u obiteljskoj grobnici. Tu se je od pokojnika oprostio u ime upravnog vijeća Dubrovačke plovidbe njegov dugogodišnji suradnik g. dr. Stijepo Knežević, evociravši razne uspomene iz života pok. F. Glavića i naglasivši njegovu veliku ljubav prema moru i pomorstvu, prema svojoj rodnoj grudi i prema svom rodnom mjestu Šipanu, prema siromašnim pomorcima. Ono što je Federiko Glavić učinio za grad Dubrovnik i njegovo pomorstvo ostat će za vječna vremena.

Nakon toga govorio je u ime dubrovačke Trgovačke banke, kojoj je pokojnik bio predsjednik, ravnatelj g. Ivo Barač, zatim g. Vinko Glavić, načelnik općine Šipan koji je prisustvovao sprovodu s 250 Šipanjana koji su posebnim parobrodom došli prisustvovati sprovodu. Zadnji je govorio u ime namještenika Dubrovačke plovidbe njezin inspektor kap. Mirko Mandić.

Uz brojne sažalnice koje je primila obitelj i Dubrovačka plovidba, i mi [iz Jadranske straže] prilažemo svotu nad grobom zaslužnog pokojnika koji je cijelog života radio na tome da se naša trgovačka mornarica poveća da bismo zaslužili naslov pomorske države. Mlađim naraštajima nek’ posluži kao svijetli primjer kako treba voljeti svoju domovinu i raditi za naše more. Slava blagopok. Federiku Glaviću, a obitelji naše toplo saučešće!“ (†Federiko Glavić, Jadranska straža, god. XIX, br. 3, Split, 1941, str. 120).

„Dubrovačka paroplovidba izvjesila je za pokojnikom zastavu na pola stijega. U sprovodu pored pomorskih krugova uzeo je učešća i cijeli rodni mu Šipan, koji je stupao korporativno sa svojim župnikom, noseći vijenac sa hrvatskom trobojkom [trobojnicom].“ (Federiko Glavić, Dubrava, god. IX, br. 113, /O Svetom Vlahu/, Dubrovnik, 1941, str. 21).

„Malo koja kuća da nema bar jednu, dvije dionice parobroda, ali malo koja kuća da nema časnika, mornara, konobara na dubrovačkim parobrodima. Dubrovačka plovidba gradi sada i velebne zgrade i eto zarade i radnicima i obrtnicima.“ (Federiko Glavić, Veliki posjednik i brodovlasnik, Utemeljitelj i dugogodišnji predsjednik Dubrovačke Plovidbe, Osnivač i predsjednik Dubrovačke Trgovačke Banke, Narodna svijest, god. XXIII, br. 6-7, /12. veljače 1941./, Dubrovnik, 1941, str. 4).

„Sjetio se također u oporuci svojoj i siromaha grada i Šipana, a njegov sinovac gospar Tomo, sin njegovog brata † Kosta Glavića, kao univerzalni nasljednik počastio je baš dostojno uspomenu svoga strica. Udijelio je naime: Društvu ‘Dub’ 200.000 din. za osnivanje dubrovačkog pomorskog muzeja, Javnoj dobrotvornosti 100.000, ‘Domus Christi’ 50.000, Dječjem zakloništu 100.000, Pučkoj kuhinji 50.000, […] za nezaposlene pomorce 100.000 i to 50.000 za mornare, 25.000 za kapetane i časnike palube, 20.000 za časnike stroja, a 5.000 za radiotelegrafiste. Zatim Dubrovačkoj općini da se odmah podijeli siromasima 30.000, općini Šipan (gdje se pokojnik rodio) za siromahe 10.000.[…] Trpezi Sv. Vlaha u Gružu 10.000, Fondu siromašnih učenika Pomorske trgovačke akademije 20.000. Svega ukupno 740.000 din.“ (Federiko Glavić, Veliki posjednik i brodovlasnik, Utemeljitelj i dugogodišnji predsjednik Dubrovačke Plovidbe, Osnivač i predsjednik Dubrovačke Trgovačke Banke, Narodna svijest, god. XXIII, br. 4-5, /1. veljače 1941./, Dubrovnik, 1941, str. 3; Milodari, Narodna svijest, god. XXIII, br. 4-5, /1. veljače 1941./, Dubrovnik,1941, str. 8).

„Da počaste uspomenu na pokojnog Federika Glavić priložili su u ‘Školski fond Pomorsko-trgovačke akademije’ Jugoslavenski Lloyd Din. 3.000“. (Milodari, Dubrava, god. IX, br. 113, /O Svetom Vlahu/, Dubrovnik, 1941, str. 28).

„U fond Dubrovačkog Pomorskog muzeja uložio je kap. Vatroslav Vekarić Din. 95.“ (Dubrovačka plovidba a. d. Dubrovnik, Milodari, Narodna svijest, god. XXIII, br. 6-7, /12. veljače 1941./, Dubrovnik, 1941, str. 8).

„Da počasti uspomenu na pok. Federika Glavić, dugogodišnjeg predsjednika Dubrovačke plovidbe priložila je u ‘Školski fond Pomorsko-trgovačke akademije’ ugl. Dubrovačka plovidba a. d. svotu od 10.000 din.“ (Milodari, Dubrava, god. IX, br. 114, /15. veljače 1941./, Dubrovnik,1941, str. 4).

„U fond Pomorske uboške zaklade kod Direkcije pomorskog saobraćaja u Splitu položio je g. Tomo Glavić, generalni direktor Dubrovačke plovidbe d. d. iznos od Din. 50.000 – na počast uspomene svog blagopok. strica Federika Glavića, predsjednika Dubrovačke plovidbe a. d.“ (Doprinos pomorskoj uboškoj zakladi, Jadranska straža, god. XIX, br. 3, Split, 1941, str. 113).

„Dubrovačka plovidba a. d. u Dubrovniku priložila je Oblasnom odboru JS [Jadranske straže] u Dubrovniku Din. 2.000 – (dvije tisuće) na uspomenu svog utemeljača [utemeljitelja] i dugogodišnjeg predsjednika blagopok. Federika Glavića.“ (Dubrovnik /Prilog/, Jadranska straža, god. XIX, br. 4, Split, 1941, str. 151).

 

[Prepisao i ponešto kroatizirao: Đivo Bašić]

parobrod Federiko Glavić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *