Input your search keywords and press Enter.

Dječji kantun

“Grad ZA djecu” – nastavlja se nabava vrijedne vrtićke opreme i namještaja

U sklopu projekta „Grad ZA djecu-poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“ nabavljena je nova oprema i namještaj za dječje vrtiće u vrijednosti od 214.881,25 kuna. Dimenzijama i funkcionalnosti prilagođeni najmlađima, oprema i namještaj rasporedit će se dječjim vrtićima…

Održana online radionica „Razvoj digitalnih vještina kod predškolaraca“

Marija Renić iz udruge Roditelji u akciji – Roda je u četvrtak 25. ožujka održala online radionicu „Razvoj digitalnih vještina kod predškolaraca“ putem Zoom platforme. Na radionici su se roditelji dubrovačkih predškolaraca upoznali kako stvoriti obiteljsko okruženje koje ne potiče pretjerano korištenje ekrana, koje digitalne vještine trebaju koristiti oni i…

Grad ZA djecu – nabavljena stručna literatura i slikovnice

Za potrebe ustanove Dječji vrtić Dubrovnik nabavljena je literatura za jačanje stručnih kompetencija djelatnika i slikovnice za djecu, u ukupnoj vrijednosti od 27.365,38 kuna. Vrijedne knjige financirane su u sklopu EU projekta „Grad ZA djecu-poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području…