Input your search keywords and press Enter.

O Gradu

Čišćenje nanosa materijala na ispustu kolektora odvodnje na Batali

U tijeku je izvođenje radova čišćenja nakupljenog nanosa materijala na dijelu ispusta kolektora oborinske odvodnje Vukovarske ulice u more na predjelu Batala. Predmetnim radovima obuhvaćeno je uklanjanje nakupljenog materijala u moru na izlazu kolektora oborinske odvodnje, kao i podmorsko čišćenje samog kolektora oborinske odvodnje. Radovi će trajati tri dana i…

Dubrovnik premašio milijun noćenja

Prema podacima iz sustava eVisitor u gradu Dubrovniku je do sredine kolovoza ove godine ostvareno preko milijun noćenja, što je 87 posto više u odnosu na 2020. godinu. Grad bilježi i 276.000 dolazaka turista ili 73 posto više nego lani. Čak 241.000 dolazaka ostvarili su strani gosti pri čemu su…

S.O.S.sa Rezervata Lokrum!!

Vegetacaja vrijednog boniteta se suši na Rezervatu Lokrum! Zašto se nešto ne poduzme ?…propasti će zelenilo rezervata – evo se dva duba na livadama kod Mrtvog mora suše a da ne govorimo o ostalim egzotama !! Odgovorni hitno spasite lokrumsku vegetaciju od suše !! Čarobni Lokrum to zaslužuje ! Jadranka…

OTKAZANA DIVLJA LIGA

U Dubrovniku se ni 2021. godine neće održati nadmetanje za polulegendarni pokal, namijenjen pobjedniku međukupališnog natjecanja rekreativaca u vaterpolu, a razlozi su izneseni u ovom video zapisu:   za udrugu DIVLJA LIGA VATERPOLO Igor Legaz…