Input your search keywords and press Enter.

O Gradu

Apelira se na građane da se gradilištem Lapadske obale ne koriste za šetnju i rekreaciju!

Zbog odvijanja radova na rekonstrukciji i proširenju Lapadske obale, gdje su u tijeku zahtjevni radovi pobijanja pilota i izgradnje obalnog zida, odvijanje prometa je strogo ograničeno, regulirano je rampom, a dozvoljeno kretanje odnosni se samo za nužni prolaz stanara i poslovnih subjekata. Navedeni radovi koji se trenutno izvode na gradilištu…

Prošlo je 30 godina od napada

Na današnji dan prije 30 godine započela je agresija na naš grad. Neki od nas još se živo sjećaju tog dana – tog i svih narednih koje na žalost nismo mogli izbjeći. Prisjetimo se prošlih članaka na tu temu: 29 godina poslije……

Koliko košta još jedan preustroj gradske uprave?

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kao 2. točka dnevnog reda naći će se prijedlog Gradonačelnika o novom ustroju gradske uprave. Nova organizacija gradske uprave  predlaže se nakon što je u dijalogu sa svim vijećnicima i odgovarajućim odborima Gradskog vijeća, sukladno načelu donošenja konsenzualnih odluka od točke do točke, kako…

Nafta u moru

Na Svjetski dan Zelene čistke – 18. rujna 2021 Eko-centar Zeleno Sunce Eko-Omblići šalju ove fotografije i pitaju se: žalosno je da se u Dubrovniku iz koče Alga na Batahovini proljeva nafta u more i to na tisuće litara!! Ima li kraja devastaciji Jadrana ? Jadranka Šimunović…