Input your search keywords and press Enter.

O Gradu

Nafta u moru

Na Svjetski dan Zelene čistke – 18. rujna 2021 Eko-centar Zeleno Sunce Eko-Omblići šalju ove fotografije i pitaju se: žalosno je da se u Dubrovniku iz koče Alga na Batahovini proljeva nafta u more i to na tisuće litara!! Ima li kraja devastaciji Jadrana ? Jadranka Šimunović…

Čišćenje nanosa materijala na ispustu kolektora odvodnje na Batali

U tijeku je izvođenje radova čišćenja nakupljenog nanosa materijala na dijelu ispusta kolektora oborinske odvodnje Vukovarske ulice u more na predjelu Batala. Predmetnim radovima obuhvaćeno je uklanjanje nakupljenog materijala u moru na izlazu kolektora oborinske odvodnje, kao i podmorsko čišćenje samog kolektora oborinske odvodnje. Radovi će trajati tri dana i…

Dubrovnik premašio milijun noćenja

Prema podacima iz sustava eVisitor u gradu Dubrovniku je do sredine kolovoza ove godine ostvareno preko milijun noćenja, što je 87 posto više u odnosu na 2020. godinu. Grad bilježi i 276.000 dolazaka turista ili 73 posto više nego lani. Čak 241.000 dolazaka ostvarili su strani gosti pri čemu su…

S.O.S.sa Rezervata Lokrum!!

Vegetacaja vrijednog boniteta se suši na Rezervatu Lokrum! Zašto se nešto ne poduzme ?…propasti će zelenilo rezervata – evo se dva duba na livadama kod Mrtvog mora suše a da ne govorimo o ostalim egzotama !! Odgovorni hitno spasite lokrumsku vegetaciju od suše !! Čarobni Lokrum to zaslužuje ! Jadranka…