Input your search keywords and press Enter.

Seminar o investicijskim fondovima

Pozivamo sve zainteresirane da dođu na Seminar o investicijskim fondovima koji će se održati 17. travnja 2015. godine u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku,  u 13,00 sati.

Seminar će držati predstavnik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori:

·         dr.sc.Igor Gvozdanović, predsjednik Uprave Platinum invest d.o.o.,društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Na Seminaru koji će se prezentirati:

• osnovne informacije o investicijskim fondovima u RH i EU,

• vrste investicijskih fondova,

• razlozi za ulaganje u investicijske fondove,

• praktična primjena investicijskih fondova u Vašem poslovanju,

• kako donijeti odluku i pratiti ulaganje u investicijski fond

• otvorena diskusija i odgovori na pitanja.

Seminar organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK povodom Svjetskog dana investicijskih fondova i namijenjen je poduzetnicima, studentima, učenicima završnih razreda srednjih škola te stručnoj i zainteresiranoj javnosti.

Sudjelovanje na Seminaru je bez naknade.

ŽK DUBROVNIK