Input your search keywords and press Enter.

Dubrovačke knjižnice raspisale natječaj: Traži se diplomirani knjižničar/ka

Dubrovačke knjižnice raspisale su natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta. Traži se diplomirani knjižičar/ka za rad na određeno vrijeme, odnosno, zamjena do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta. 

 

OGLAS

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

Radno mjesto diplomirani knjižničar  – 1 izvršitelj

rad na određeno vrijeme, zamjena do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta

Poslovi:

poslovi diplomiranog knjižničara

Uvjeti:

VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranoga knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
1 godina radnoga iskustva
napredno poznavanje rada na računalu
poznavanje engleskoga ili talijanskoga jezika

Pristupnici uz prijavu prilažu:

životopis
domovnica
dokaz o stručnoj spremi
dokaz o radnom iskustvu
potvrda o nekažnjavanju
potvrda o općoj zdravstvenoj sposobnosti (Medicina rada)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 4 s naznakom „Za natječaj“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnome natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svojem statusu. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća, a moguće ju je preuzeti u Tajništvu DKD.

 

 

 

Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.