Input your search keywords and press Enter.

Županijski info dan

Ministarstvo gospodarstva u organizaciji HGK održalo je Županijski info dan gdje su predstavljene mogućnosti uporabe sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te regionalnih potpora u okviru Operativnog plana provedbe Industrijske strategije RH 2014. – 2020.

Cilj informativne edukacije bio je upoznati poslovne subjekte te predstavnike obrazovnih u institucija s provedbom mjera i budućim natječajima u nadležnosti Ministarstva gospodarstva.

U okviru Financijske perspektive Europske Unije 2014.-2020. Ministarstvo gospodarstva na raspolaganju ima 330 milijuna eura koje će, prema prioritetima iz Strategije pametne specijalizacije, usmjeriti prema poslovnom sektoru s ciljem jačanja konkurentnosti gospodarstva putem ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Također je započela provedba Industrijske strategije RH 2014. – 2020., za što su u državnom proračunu za 2015. godinu osigurana sredstva namijenjena industriji. Operativni plan provedbe industrijske strategije RH 2014. – 2020., čiji je glavni cilj rast obujma industrijske proizvodnje, predstavio je Tomislav Pokaz  iz Ministarstva gospodarstva.

Operativni plan provedbe strategije za 2015. godinu prvenstveno će se provoditi putem izmjene i dopune zakonske regulative, s ciljem poticanja investicija i osiguravanja stabilnoga investicijskog okruženja. No, provodit će se i putem zadržavanja najtalentiranijih ljudskih resursa u zemlji te putem provođenja operativnih programa, na temelju kojih će se dodjeljivati novčane potpore poduzetnicima.

Emina Štefičić iz Ministarstva gospodarstva predstavila je Strategiju pametne specijalizacije RH kao preduvjet za korištenje ESI fondova za tematski cilj Istraživanje, razvoj i inovacije. Strategija pametne specijalizacije ima pet prioritetnih područja: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost te prehrana i bio-ekonomija.

Marija Rajaković iz Ministarstva gospodarstva predstavila je potpore koje će Ministarstvo gospodarstva dodjeljivati iz ESI fondova, a to su potpore za uspostavu Inovacijske mreže za industriju i razvoj tematskih inovacijskih platformi, potpore provedbi inicijativa klastera konkurentnosti, potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora, potpore za razvoj centara kompetencija, potpore za povećanje energetske učinkovitosti u industriji i potpore za povećanje energetske učinkovitosti uslužnim djelatnostima.

Sve najave natječaja objavljivat će se na www.strukturnifondovi.hr

 

ŽK Dubrovnik