Input your search keywords and press Enter.

ZDRAVSTVENI NADSTANDARD: Grad Dubrovnik nastavlja podupirati rad Medicinsko biokemijskog laboratorija u Mokošici

U svrhu nastavka osiguravanja zdravstvenog nadstandarda i pružanja adekvatne razine zdravstvene usluge za građane, Grad Dubrovnik i u 2023. godini nastavlja suradnju s Medicinsko biokemijskim laboratorijem Ivanka Maldini u naselju Mokošica.

Naime, u kontekstu pružanja laboratorijskih usluga primarne razine, Grad Dubrovnik već petu godinu, od 2018. godine, preuzima trošak bruto plaće laboranta te ostalih materijalnih i režijskih troškova za rad pogona smještenog u ambulanti, a sve kako bi stanovnici najvećeg gradskog naselja Mokošice mogli svih pet radnih dana u tjednu, izvaditi krv i predati uzorke.

Realizacija usluge kroz godine se pokazala izrazito korisnom i važnom, poglavito tijekom razdoblja pandemije COVID-19, a nastavak djelovanja biokemijskog laboratorija omogućit će odgovarajuću zdravstvenu zaštitu te brzo obrađivanje i utvrđivanje eventualnih zdravstvenih poteškoća za više od 10 tisuća stanovnika koji žive na ovom području.

U gradskom proračunu, sukladno novom Ugovoru o suradnji, za ovu namjenu od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine planirani iznos je 17.519,00 eura, dok je od 2018. do 2023. godine za djelovanje medicinsko biokemijskog laboratorija izdvojeno ukupno 74.324,77 eura (560 tisuća kuna).

Iako zdravstvena skrb nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ova gradska uprava kroz brojne potpore, donacije i projekte kontinuirano pomaže rad zdravstvenih ustanova u vidu stvaranja najboljih uvjeta za liječnice, liječnike i ostale medicinske i stručne djelatnike, stavljajući u središte kvalitetu života i zdravlje svih građana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.