Input your search keywords and press Enter.

Zašto treba reći NE predloženoj trasi “brze” ceste sjevernom stranom Rijeke dubrovačke

Gradska koordinacija Mosta grada Dubrovnika  MOST:

Zašto treba reći NE predloženoj trasi “brze” ceste sjevernom stranom Rijeke dubrovačke:

 

 1. zbog toga što će ta trasa ugroziti izvorišta: Ombla, te Vrelo i Račevica, iz kojih se stanovništvo Dubrovnika opskrbljuje vodom za piće i još desetak manjih izvorišta koja se također koriste za piće ili gospodarsko korištenje od vlasnika imanja uz ta izvorišta;
 2. zbog očuvanja zdravlja i kvalitete života lokalnog stanovništva zbog buduće bitno povećane razine buke i razine zagađenja ispušnim plinovima i drugim štetnim tvarima koje će nastati zbog prometa tom prometnicom;
 3. zbog toga što će ta trasa sa svojim brojnim, širokim i dugačkim usjecima, vijaduktima i visokim i ružnim mostom u neposrednoj blizini izvorišta Omble bitno nagrditi i unakaziti sadašnji krajobraz i vizure Rijeke dubrovačke;
 4. zbog toga što će ta trasa presječi, odvojiti i usitniti brojna poljoprivrednih imanja lokalnog stanovništva;
 5. zbog toga što ta trasa prolazi kroz vrijedne arheološke zone u Petrovu Selu i Prijevoru;
 6. zbog toga što ta trasa ugrožava važne životinjske vrste i njihova staništa;
 7. zbog toga što će ta trasa ugroziti, poremetiti i presjeći brojne vodotoke oborinske odvodnje;
 8. zbog toga što ta trasa prolazi područjem velikih klizišta zemljišta i velikih klizišta nasipa (gomila) od šljunka;
 9. zbog toga što ta trasa prolazi područjem velikih odrona ogromnih kamenih gromada;
 10. zbog toga što ta trasa prolazi kroz značajni krajobraz Rijeke dubrovačke;
 11. zbog toga što ta trasa prolazi kroz zaštićeno područje europske ekološke mreže “Natura 2000” – Paleoombla-Ombla;
 12. zbog toga što je ta trasa prometno nepotrebna za stanovnike Grada Dubrovnika i uglavnom u funkciji tranzitnog i teškog tranzitnog prometa prema Crnoj Gori, Albaniji i drugim državama; te konačno
 13. zbog toga što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika tako već jednoglasno odlučilo 2021.g u “Deklaraciji o zaštiti Omble”.

 

Umjesto, u svakom slučaju sporne i štetne trase “brze” ceste sjevernom stranom Rijeke dubrovačke, predlaže se, odnosno podržava se odabrati varijantu izgradnje predmetne ceste od čvora “Dubrovnik zapad” priključnom cestom na most dr. Franja Tuđmana pa dalje tunelom kroz brdo Srđ prema Šumetu i Brgatu i/ili tunelom prema čvoru “Ilijina glavica” i budućem tunelu Bosanka.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.