Input your search keywords and press Enter.

Zaključak Zelene akcije o HE Ombli

”HE Ombla ima značajan utjecaj na ekološku mrežu i potrebno ga je konačno trajno odbaciti”, zaključuje Zelena akcija u komentarima na Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA upućenim nadležnim tijelima 7. svibnja 2015.

U razdoblju 2013. -2015. godine, tvrtke Oikon i Geonatura, kao izrađivači ove Studije za naručitelja HEP, uložili su silan napor u biospeleološka istraživanja špiljskih sustava Dubrovačko neretvanske županije kako bi pokušali dokazati da špiljski sustav izvor Omble-Vilina špilja nije izolirano žarište bioraznolikosti i kako se uništenje ovog lokaliteta može prihvatiti jer isto ne bi ugrozilo bioraznolikost šireg područja Županije. Nakon 2013. izrađivači studije uopće nisu vršili istraživanja špiljskog sustava Izvor Omble – Vilina špilja pod pretpostavkom da je ovaj špiljski sustav dostatno istražen. Kako je zadaća izrađivača studije bila da procjene utjecaj potencijalne izgradnje hidro elektrane Ombla na ekološku mrežu, smatramo da je je ovakav nevjerojatan postupak primjer loše prakse u procjeni utjecaja na prirodu na europskom nivou. Na taj način semanipulira podacima i ignorira činjenicu da su istraživanja špiljskog sustava Izvor Omble – Vilina Špilja provedena do 2013 godine: a) pokazala vrlo veliku bioraznolikost u špiljskom sustavu, b) da istraživanja nisu bila provedena sustavno, tijekom cijele ili više godina i c) da 2012. godine istraživačima nije bio dopušten ulaz u glavni kanal, što znači da područje na kojem bi bio najveći utjecaj HE nije dovoljno istražen, što je napomenuto i u tekstu ove Studije.

Nadalje, Studija zaključuje da je izgradnja HE Ombla prihvatljava za ekološku mrežu NATURA 2000. Na taj, pogrešan i tendeciozan zaključak, izrađivač studije nas navodi kršeći pravila struke i manipulacijom podataka.

Ovakav je postupak apsolutno neprihvatljiv i krši europsko zakondavstvo zaštite prirode, odnosno, nije u skladu s Direktivom o staništima Europske unije. Stoga, ukoliko Ministarstvo zaštite okoliša ne odbaci ovaj manipulativan zaključak studije o prihvatljivosti, svakako treba pokrenuti mehanizme Europske unije koji se provode prilikom kršenja europskog zakonodavstva.

Treba napomenuti i da u stručnom mišljenju Državni zavod za zaštitu prirode navodi da: “nije moguće isključiti značajne negativne učinke zahvata zaciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatraju da je predmetni zahvat (projekt HE Ombla) potrebno odbiti”.

Osim značajnog utjecaja na ekološku mrežu, projekt HE Ombla je problematičan i u cijelom nizu drugih aspekata, od utjecaja na prirodu (izvan ciljeva očuvanja europske ekološke mreže), visokorizičnost zahvata u osjetljivom krškom i trusnom području, mogućeg utjecaja na izvor pitke vode za grad Dubrovnik te upitnu isplativost izgradnje hidreletrane uz moguće skrivene troškove u izgradnji i kasnijih šteta.

Za više informacija: mr.sc. Jagoda Munić, 098 1795 690, Zelena akcija