Input your search keywords and press Enter.

Članovi udruge “Divlja liga vaterpolo”, su u petak nenaplatno odradili poslove, koje bi Grad Dubrovnik trebao redovito raditi.

Sa kupališta na sjevernoj obali uvale Sumartin: Fačo, Pod borovima (skale br. 17), Skale br. 18, Levanat (skale br. 22) i Levanat (skale br. 23), demontirane su skalice za kupače. Tih pet skalica su odložene na mjesto koje je prikazano na 1. fotografiji u prilogu. U travnju 2019. svaka od tih skalica će bit montirana na pripadajuće kupalište.

Sa kupališta Pogačić demontirane su skalice za kupače. Te skalice su odložene na mjesto koje je prikazano na 2. fotografiji u prilogu. U travnju 2019. te skalica će se opet montirat na predviđeno mjesto.

Sa kupališta Gjivović demontirane su obje skalice za kupače. Te dvije skalice su odložene na mjesto koje je prikazano na 3. fotografiji u prilogu, a u travnju 2019. će se montirat na pripadajuća mjesta.

Sa kupališta Gjivović demontiran je plažni zaštitni konop (7. fotografija u prilogu) i spremljen je na sigurno mjesto. U travnju 2019. taj konop će se postavit onako, kako je to prikazano na 4. fotografiji u prilogu (snimljenoj 01.08.2018.), na 5. fotografiji u prilogu (snimljenoj 30.08.2018.), odnosno na 6. fotografiji u prilogu (snimljenoj 30.09.2018.).

Zaštitni plažni konop od kupališta Piplić je demontiran (9. fotografija u prilogu) i spremljen je na sigurno mjesto. U travnju 2019. taj konop će se postavit onako, kako je to prikazano na 8. fotografiji u prilogu.

Na šetnici uz sjevernu obalu uvale Sumartin, u kantunu kod nezakonito izgrađenog zida (s ogradom) oko ville Elite, postavljena je klupa. Udruga namjerava postavit još 5 klupa na tu šetnicu, od Kokota do kupaliśta Pod borovima (skale br. 17), ali na računu nema novaca da ih kupi, pa moli Turistčku zajednicu Grada Dubrovnika da financira nabavu barem 3 klupe, a članovi Udruge će ih nenaplatno montirat.

za udrugu DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *