Input your search keywords and press Enter.

Vodovod ugradio novu crpku u crpnu stanicu Pile

Vodovod Dubrovnik d.o.o. u noći s ponedjeljka na utorak uspješno je proveo hitne radove na izmjeni jedne od crpki u sklopu postrojenja crpne stanice Pile.

Naime, zbog kvara na crpki koja je rezultirao i nedavnim kratkoročnim onečišćenjem mora na području Pila, hitna izmjena nametnula se kao nužnost. Uvažavajući samu lokaciju te činjenicu da se radi o jeku turističke sezone, inače složen zahvat iziskivao je i složenije pripremne radnje te je dogovoreno je da se intervencija provede u ranim jutarnjim satima u utorak, 8. srpnja, radi što manjeg utjecaja na ljude i okoliš.

Uz prethodne pripreme koje su se u najvećoj mjeri odnosile na osiguranje platoa Pila za prihvat kamiona/dizalice, radovi na izmjeni crpke započeti u 3:00 sata završeni su oko 6:30 sati, kada je cijeli sustav ponovno vraćen u redovni režim rada, a intervencija je završila uspješno, bez negativnog utjecaja na ljude i okoliš.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *