Input your search keywords and press Enter.

Važna investicija: Grad spreman za izgradnju sustava oborinske odvodnje u Vukovarskoj

Rješenje oborinske odvodnje u Vukovarskoj ulici jedna je od značajnijih investicija u komunalnu infrastrukturu Grada Dubrovnika s početkom realizacije planiranim za drugu polovicu listopada i rezerviranim proračunskim sredstvima u iznosu od 4,6 milijuna kuna. Radovi će obuhvatiti izvođenje II. faze oborinske odvodnje, dok će se u suradnji s Vodovodom provesti sanacija dijela vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda.
Izgradnjom sustava oborinske odvodnje riješit će se veliki problem središnjeg grada s poplavljivanjima javnih i prometnih površina uslijed izraženih oborina, a s tim u vezi i zastojima u prometu, oštećenjima prometnica i objekata te povremenim izlijevanjima otpadnih voda kod prekoračenja protočnosti.

Tehničko rješenje projekta sastoji u izgradnji kanala oborinskih voda na potezu od bazena (završetak I. faze) do benzinske postaje INA-e ukupne duljine cca 485 metara. Cijevi koje će se ugraditi promjera su od 1400 mm na spoju s prvom fazom kod bazena, do 1000 mm na završetku II. faze kod benzinske postaje INA-e.

Takav profil kanala za prihvat oborinskih voda osigurat će učinkovito prihvaćanje dotoka s urbaniziranih površina i maksimalno korištenje mreže, ali i učinkovito odvođenje tako prikupljenih dotoka u recipijent – more, a ovaj zahvat omogućit će i spajanje budućih sustava oborinske odvodnje na predmetni oborinski kanal u Vukovarskoj.

Kako bi se što manje remetilo funkcioniranje brojnih institucija, čija su sjedišta smještena na ovom potezu, ali i osiguralo što nesmetanije odvijanje prometa sami radovi bit će podijeljeni u tri pod faze. O detaljima izvođenja radova u pod fazama i privremenoj prometnoj regulaciji pravovremeno ćemo obavijestiti javnost.

Projekt je izradila tvrka Hidroprojekt-ing iz Zagreba na temelju kojeg su ishođene potrebne dozvole. Predviđeno trajanje radova je dva mjeseca.

 

Petar Ipšić
Odnosi s javnostima Grada Dubrovnika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)