Input your search keywords and press Enter.

uspješno saniranje potopljenog broda kod Šipana

Pomorska nezgoda na otoku Koločepu u Gornjem Čelu uspješno je riješena bez ozljeđenih ili onečišćenja mora. Inspektori sigurnosti plovidbe iz sastava dubrovačke Kapetanije ustvrdili su da je do potapanja teretnoga broda Sveti Kuzma došlo prilikom iskrcavanja rasutog tereta zbog propadanja ukrcajno-iskrcajne pramčane rampe na kojoj se nalazio bager, što je za posljedicu imalo poremećaj trima, to jest prodiranje mora i potonuće.

Motorni teretni brod potonuo je u blizini obale na relativno maloj dubini tako da brodsko nadgrađe na krmi nije uronjeno u more.

Nakon obavljenoga pregleda na poziciji potonuća vlasniku broda, privatna hrvatska tvrtka, dubrovačka Kapetanija izdala je nalog za komercijalno izvlačenje i tegljenje broda na sigurno privezište.