Input your search keywords and press Enter.

Ured za udruge Vlade RH: Gradsko vijeće treba preispitati odluku o dodjeli sredstava udruzi Hrvatska pomaže bez natječaja

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske odgovorio je na upit Upravnog odjela za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika vezan uz  amandman za izravnu dodjelu financijskih sredstava udruzi Hrvatska pomaže.

“Gradsko vijeće Grada Dubrovnika nije imalo ispunjen niti jedan od uvjeta za dodjelu sredstava bez objavljivanja javnog natječaja, te je ovakvim postupkom napravljena šteta i samoj udruzi”, stoji u zaključku odgovora zamjenice ravnatelja Ureda za udruge Vesne Lendić Kasalo. Gradskom vijeću se sugerira preispitivanje odluke  i da “planirana sredstva na proračunskoj aktivnosti 078001 “Ostale nerazvrstane udruge” tijekom 2016. godine rasporedi sukladno jasno definiranim prioritetima i putem javnog natječaja, na koji se može javiti i navedena udruga.”  Mišljenje Ureda za udruge Vlade RH prenosimo u cijelosti:
Slijedom vašeg upita o sukladnosti postupka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Udruzi Hrvatska pomaže s propisima koji reguliraju ovu oblast, smatramo da je ovakav postupak dodjele financijskih sredstava iz javnih izvora (proračuna Grada Dubrovnika) u cijelosti suprotan odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/2015).

Naime, ovakvim postupkom Gradskog vijeća, kojim su sredstva dodijeljena jednoj konkretnoj udruzi njezinim uvrštavanjem u proračunsku aktivnost „Ostale nerazvrstane udruge“ nisu se poštivali osnovni standardi planiranja i provedbe financiranja programa i projekata (članak 4. Uredbe), koji obvezuju da se financiranje provodi putem javnog natječaja ili javnog poziva, na temelju prethodno definiranih prioritetnih područja i procjene potreba u određenom području i mjera za ostvarivanje ciljeva iz strateških dokumenata za čiju provedbu je odgovoran davatelj financijskih sredstava iz javnih izvora.

Uredba nalaže da se financiranje programa i projekata udruga provodi putem javnog natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Osim za financiranje programa i projekata, javni natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga, programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima, rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja, – obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora, kao i za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama koje provode programe i projekte.

Sukladno članku 6. stavak 3. Uredbe financijska sredstava, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode, kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti.

Također, bez objavljivanja javnog natječaja, mogu se, prema mišljenju nadležnog povjerenstva, jednokratno dodijeliti financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti udruge koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu davatelja financijskih sredstava za financiranje svih programa i projekata udruga.

Smatramo da u ovom slučaju Gradsko vijeće Grada Dubrovnika nije imalo ispunjen niti jedan od uvjeta za dodjelu sredstava bez objavljivanja javnog natječaja, te da je ovakvim postupkom napravljena šteta i samoj udruzi.

Slijedom navedenog, predlažemo da Gradsko vijeće preispita svoju odluku, a planirana sredstva na proračunskoj aktivnosti 078001 “Ostale nerazvrstane udruge” tijekom 2016. godine rasporedi sukladno jasno definiranim prioritetima i putem javnog natječaja, na koji se može javiti i navedena udruga.

Za sva daljnja pitanja vezana uz financiranje programa i projekata udruga iz javnih izvora stojimo na raspolaganju, uz napomenu da je Ured za udruge izradio Priručnik za primjenu Uredbe s obrascima natječajne dokumentacije, koji su dostupni na mrežnim stranicama Ureda za udruge, a u suradnji s Državnom školom za javnu upravu provodimo i edukacije o standardima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

S poštovanjem,

Vesna Lendić Kasalo, dipl. iur., zamjenica ravnatelja
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)