Input your search keywords and press Enter.

Učenici glazbene škole briljirali!

Učenici Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik briljirali na međunarodnom natjecanju komornih sastava Sarajevo 2015

ČESTITAMO NAŠIM UČENICIMA I NJIHOVIM MENTORIMA NA IZVANREDNIM REZULTATIMA!

Od 15. do 18. travnja u Sarajevu se održava 18. Otvoreno natjecanje komornih sastava Sarajevo 2015. Na ovom natjecanju sudjelovalo je 14 učenika naše škole u 5 komornih sastava u disciplinama kako slijedi:
KOMORNI TRIO
Vesna Palčok – violina; Toma Širok – klavir; Nina Zvone – violoncello
Mentor: Ana Zanini Mozara, prof.
KOMORNI KVARTET
Lucija Brautović i Barbara Ćorak – flaute; Nina Zvone – violoncello; Ana Bakija – klavir
Mentor: mr. Đive Kušelj, prof. mentor
KOMORNI KVARTET
Tereza Čabrilo – flauta; Jakov Sekula – violina; Martina Vuletić – violoncello; Antonija Merčep – klavir
Mentor: Jakov Kakarigi, prof. mentor
KVARTET VIOLINA
Patricia Ćorak, Ana Kačić Barišić, Vesna Palčok, Magdalena Kačić Barišić
Mentor: Anis Končić, prof. mentor
KOMORNI DUO
Martina Vuletić i Nikolina Raguž – violoncella
Mentor : Vanda Đanić, prof. mentor

Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik