Input your search keywords and press Enter.

U ponedjeljak, oko 19:00, tročlana posada neregistriranog glisera 104 CT (vlasnik: Vlaho Radonić) otkinula je teidesetak metara zaštitnog konopa od kupališta Gjivović, te je otkinuti komad konopa, predala “u ruke” osoblju hotela “Villa Dubrovnik”.
Na upit kupača, odgovorili su da su zaštitni konop od kupališta Gjivović skratili prema nalogu Marka Miljanića (pročelnika gradskog Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more).
Budući da je, nakon otkidanja konopa, uvala Gjivović, kao i pripadajuća plaža, ostala potpuno nezaštićena od uplovljavanja plovila, kupači su obavijestili članove udruge “Divlja liga vaterpolo”, koji su oko 20:15 (u skladu s registriranim djelatnostima) ponovno zaštitili uvalu Gjivović od uplovljavanja brodova, koristeći se preostalim dijelom zaštitnog konopa.
U prilozima 1 i 2  su fotografije izgleda zaštitnog konopa od kupališta Gjivović, snimljene prije “akcije” posade glisera 104 CT.
Prilozi 3, 4, 5 i 6 odnose se na snimke “akcije” posade glisera 104 CT.
Prilozima 7 i 8 dokazuje se da je gliseru 104 CT istekla registracija.
Posljednjim prilogom se dokazuje da je udruga “Divlja liga vaterpolo” registrirana da postavlja i održava zaštitne konope na morskoj površini.
za udrugu
DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz

One Comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *