Input your search keywords and press Enter.

Stvaranje doživljaja u kulturnom turizmu

Umjetnička galerija Dubrovnik organizira predavanje pod nazivom „Stvaranje doživljaja u
kulturnom turizmu“ koje će u srijedu, 02. svibnja 2018. u 20 sati u Umjetničkoj galeriji
Dubrovnik održati dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić.
Ovo će predavanje na stimulirajući, zabavan i interaktivan način predstaviti temelje kreiranja
doživljaja koji se mogu primijeniti ne samo u kulturnom turizmu već i u svakodnevnom životu,
na osobnoj razini. Konačno, život pamtimo po doživljajima, zašto ih onda ne bismo svjesno
stvarali. Zbog porasta kulturnog turizma, mnoga su se mjesta pretvorila u turističke
destinacije. To često rezultira komercijalizacijom kulture pri čemu su kulturna dobra i lokalno
stanovništvo izloženi prevelikoj turističkoj konzumaciji. Kako ostaviti pozitivan utisak
destinacije te kako pružiti posjet koji ima vrijednost i značenje za obje uključene strane?
Odgovor na to pitanje može pružiti ekonomija doživljaja. Imidž destinacije stječe se kroz
spontane ili kreirane doživljaje. Dok je spontanim doživljajima teško upravljati, moguće je
pružiti autentična i ugodna iskustva koja je moguće kontrolirati i koja imaju pozitivne učinke
na turiste, lokalno stanovništvo i same kulturne resurse. Takvi se doživljaji temelje na
kreiranju drugačijih, inovativnih, spektakularnih i osjetilnih podražaja koji angažiraju turiste
pružajući im mogućnost identifikacije s kulturnim resursom/destinacijom te mogućnost
sudjelovanja u lokalnom životu odnosno su-kreacije doživljaja. Kako bi se postigao stvarni
odgovor u turističkom iskustvu, potrebno je izazvati emocije s kojima se turisti mogu
identificirati.
Daniela Angelina Jelinčić, rođena u Vancouveru 1970. god. Na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 1995. god. diplomira etnologiju i talijanski jezik s književnošću. Na
istom fakultetu magistrira etnologiju i stiče stupanj doktora humanističkih znanosti, u
znanstvenom polju etnologije i antropologije (2004.). Kao znanstvena savjetnica radi u Odjelu
za kulturu i komunikacije. Njen istraživački interes fokusiran je na kulturni turizam,
kulturne/kreativne industrije, kulturnu politiku, kreativnost/inovativnost, ekonomiju kulture,
društvene inovacije i inovacije u kulturi. Predaje kolegije vezane uz kulturni turizam,
upravljanje kulturnim dobrima, kreativne industrije, ekonomiju kulture na Sveučilištu u
Dubrovniku, Sveučilištu u Zagrebu i Institute for Social and European Studies – UNESCO
Chair in Cultural Heritage Management and Sustainability. (Su)autorica je raznih strateških
dokumenata, studija i planova upravljanja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.