Input your search keywords and press Enter.

Stručna praksa studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije

Studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, u sklopu razvoja i provedne stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta, boravit će u Dubrovniku od 31. svibnja do 06. lipnja 2022. godine, gdje će im domaćin biti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Tijekom posjeta, studenti će se upoznati s radom i aktivnostima Javne ustanove, a u sklopu terenskih obilazaka zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Dubrovačko-neretvanske županije, uz stručno vodstvo,  imat će priliku obavljati stručnu praksu.

Pozivamo Vas na prvi dan susreta, 31. svibnja 2022. godine (utorak) s početkom u 15:00 sati u Studentskom domu Academis gdje je predviđeno je predstavljanje djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, kao i njenih odjela te institucija: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Riječ je o studentima 4. i 5. godine diplomskog studija – smjer šumarstvo i smjer urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, koji će biti osposobljeni za obavljanje poslova šumarstva, urbanog šumarstva kao i zaštite okoliša i prirode te rukovanjem GIS alatom.

Šumarski fakultet – stručna praksa

javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode dnž

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.