Input your search keywords and press Enter.

Nakon završenih istražnih i arheoloških radova koje je obavljala tvrtka Arheo plan, u tijeku su radovi na rekonstrukciji bastiona sv. Margarite. Radove sanacije i rekonstrukcije bastiona sv. Margarite, vrijedne oko 4.000.000,00 kn, prema projektu tvrtke AP Projekt, izvodi tvrtka Građevinar Quelin. Sanacija terase bastiona koja ujedno predstavlja i dio hodnika južnog dijela zidina će trajati do kraja travnja 2015. godine. Svi radovi će biti organizirani na način da ne ometaju posjetu i prohodnost tim dijelom zidina.

Uprava DPDS-a