Input your search keywords and press Enter.

Rezultati Natječaja za oblikovanje vizualnog identiteta: 2016. – Godina sv. Vlaha

Tehničko povjerenstvo Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA-e utvrdilo je da od ukupno 25 pristiglih prijava, 15 zadovoljava formalne pretpostavke za ulazak u proces ocjenjivanja. Ocjenjivački sud je pregledavši sve radove te ocijenivši kvalitetu njihova odgovora zadacima natječaja jednoglasno odlučio o dodjeli prve, druge i treće nagrade. Prva nagrada dodijeljena je radu pod nazivom „Sveti Vlaho + Dubrovnik” autorica Made Milićević i Nore Mojaš.
Obrazloženje odluke ocjenjivačkog suda: Prvonagrađeni rad “Sveti Vlaho + Dubrovnik” autorica Made Milićević i Nore Mojaš najcjelovitije odgovara propozicijama natječaja i komunikacijskim zahtjevima projektnoga zadatka imajući u vidu svjetovnu i duhovnu dimenziju obljetnice. Predloženi rad na jednostavan i tipografski artikuliran način formulira rješe-nje vizualnoga identiteta objedinjujući u sebi pojmove Sveca i Grada (SB + D). U primjerima razra-de vidi se mogućnost kvalitetne uporabe u najrazličitijim situacijama, medijima i formatima, te dobro funkcionira i u malome i velikome mjerilu, a pohvalno je i promišljanje sustava komunikaci-je unutar identitetskih postavki. Ocjenjivački sud sugerira da se prema potrebi logotipu doda godi-na manifestacije (2016.).Druga nagrada dodijeljena je radu pod nazivom „Festa” autora Šesnić & Turković d.o.o.
Obrazloženje odluke ocjenjivačkog suda: Drugonagrađeni rad oblikovnim rješenjem na zanimljiv način reducira uobičajeni figurativni prikaz Sveca kao biskupa i zaštitnika Grada sublimirajući to na pastoral i maketu grada. Rad se odlikuje kvalitetnom upotrebom tipografije kao i visokim strukov-nim standardima koji se očituju u dosljednoj primjeni vizualnoga identiteta u različitim medijima i formatima.

Treća nagrada dodijeljena je radu pod nazivom „Ruke Svetog Vlaha” autora Prospekt d.o.o.
Obrazloženje odluke ocjenjivačkog suda: Iako oblikovno rješenje pokazuje neke nedostatke u dos-ljednosti primjene, odlikuje se inventivnošću koncepta koji u svome narativu prikazuje ideje svjeto-vnoga i duhovnoga kroz dvije ruke, jedne koja blagoslivlja i druge koja drži Grad.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *