Input your search keywords and press Enter.

Reagiranje Grada Dubrovnika na istup vijećnika MOST-a

Reagiranje na istup vijećnika MOST-a Mara Kristića i Dolores Lujić o potpisivanju ugovora o koncesiji za žičaru

Grad Dubrovnik nema nikakve skrivene razloge za nepotpisivanje ugovora o koncesiji za žičaru, kako to politikantski tvrde vijećnici MOST-a. Jedini i isključivi razlog naveden je u dopisima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i o tome smo u nekoliko navrata javno govorili, pa i na sjednicama Gradskog vijeća.

Naime, Gradsko vijeće je 9. travnja 2018. godine donijelo Odluku o dodjeli koncesije. No, DORH je dopisima od 12. travnja i potom od 17. srpnja obavijestio Grad Dubrovnik da postoje zakonske zapreke za sklapanje Ugovora o koncesiji i to sve dok Excelsa nekretnine ne podmire dospjeli dug na račun neplaćene koncesijske naknade Republici Hrvatskoj i Gradu.

Grad je poduzeo sve pravne radnje za zaštitu svojih interesa te će Ugovor biti sklopljen kada se ispune svi zakonski preduvjeti za to.

Dakle, što se tiče konstrukcije dvoje vijećnika o tome kako se s potpisivanjem Ugovora čeka kako bi se novim Zakonom o žičarama Excelsa nekretninama omogućilo da im se umanji naknada za korištenje žičare, radi se isključivo o populizmu i namjernom zavaravanju javnosti.

Odnosi s javnostima Grada Dubrovnika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)