Input your search keywords and press Enter.

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković

STANJE RADOVA NA PROJEKTU AGLOMERACIJE METKOVIĆ

 

Tvrtka Metković d.o.o., nositelj projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ želi svoje sugrađane, kao i opću javnost redovito obavještavati o tijeku radova na spomenutom projektu.

U periodu od 27. veljače  do 12. ožujka 2023. tvrtka COMSA, izvođač radova, dostavila je stanje radova na gradilištu točnije izvještaj o izgradnji sustava javne odvodnje na području Aglomeracije Metković i vodoopskrbne mreže.

Radovima je trenutno zahvaćeno 16 ulica te 4 crpne stanice.

U ulici Silvija Strahimira Kranjčevića i Kneza Trpimira izvodili su se radovi na postavljanju LŽ poklopaca te je obavljeno asfaltiranje habajućeg sloja AC16 kao i u ulici Zrinjskih i Frankopana – Duvrat gdje je još obavljena sanacija AB zida ograde u dužini od 12m

(ukupno 22m) te je obavljeno raskapanje asfaltnog zastora i počele su pripreme za tamponski sloj.

U Mostarskoj ulici nastavlja se izvedba vodoopskrbnog cjevovoda PEHD DN160mm gdje je izvedeno 152 m vodovoda sa ograncima za poslovne objekte i jednim hidrantom.

Izvedeno je 10 komada kućnih priključaka vodovoda u ulici Eugena Kvaternika, a izvodili su se radovi na izgradnji vodovoda PEHD DN125mm u duljini od 116m vodovoda. Uz sve to, obavljena je tlačna proba, ispiranje i dezinfekcija vodovodnog cjevovoda.

U ulici Sv. Ćirila i Metodija obavljena je sanacija nivelete kolektora nakon obavljenog CCTV-

A, a na jednoj dionici Dubrovačke ulice započeti su radovi na kolektoru GRP DN250mm i PVC

DN200mm ukupne duljine je 51m kolektora i 1RO sa 1 kućnim priključkom odvodnje.

Na drugoj dionici Dubrovačke ulice izvodili su se radovi na izvedbi PVC kolektora

DN250mm. Izvedeno je 17m sa 2 RO.

Radovi su se nastavili u ulici Stjepana Radića na izgradnji vodovodnog cjevovoda PEHD DN225mm ukupne duljine 114 m vodovoda sa 5 kućnih priključka vodovoda.

U ulici Kneza Domagoja u tijeku je zamjena postojećih betonskih rubnjaka, gdjeje zamijenjeno 100m betonskih rubnjaka, a u toku je sanacija betonskih površina nogostupa.

U Ulici Ivana Mažuranića izvedeno je CCTV snimanje kolektora dok su u ulici A.G. Matoša započeti radovi na izgradnji kolektora GRP DN250mm od  92 m kolektora i 5 kućnih priključaka odvodnje.

Radovi na kolektoru su završeni u Mobinama. Tamo su također izvedeni radovi na izvedbi kolektora GRP DN250mm i SDNU kabelske kanalizacije PEHD DN50mm. Izvedena su 4 kućna priključka odvodnje i 156m SDNU kabelske kanalizacije.

U Jaslinama su izvedeni radovi na izgradnji kolektora GRP DN250mm te je izvedeno 8 kućnih

priključaka odvodnje, a također su započeti i radovi na izgradnji vodovoda PEHD DN110mm. Izvedeno je 180m vodovoda, te 16 kućnih priključka vodovoda.

Radovima su obuhvaćene i ulice Petra Krešimira IV, Jeovci, ulica Ilije Bošnjaka te ulica Petra Zoranića gdje su se izvodili radovi na GRP kolektoru DN250mm. Tako je u ulici Petra Krešimira IV izvedeno 10m kolektora sa 10 kućnih priključaka odvodnje, U Jeovcima 103m kolektora sa 5 RO te 4 kućna priključaka odvodnje, u ulici Ilije Bošnjaka 12m kolektora te 2 kućna priključka odvodnje a u ulici Petra Zoranića izvedeno je 20m kolektora te 2 RO odvodnje.

Radovi su se nastavili i na crpnim stanica pa su tako na CS SLATINE izvedeni svi AB radovi na konstrukciji crpne stanice, na CS STRUGE odrađena je sanacija prodora vode.

Na prostoru CS GRANICA izveden je transport postrojenja i montaža istoga, a injektiranje započinje 13.03.2023.godine, dok je na CS Jerkovac izveden iskop unutar stupnjaka i podložni beton donje AB ploče crpnog bazena.

 

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ traje 36 mjeseci, ukupne vrijednosti  488.622.361,25 kn, od čega je nepovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda 253.696.378,57 kn. EU fond financira 70,68%, Republika Hrvatska 11,73%, Hrvatske vode  11,73 % te Metković d.o.o. i grad Metković  5,86% sredstava tj. 21 milijun kuna.

aglomeracija metković

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.