Input your search keywords and press Enter.

Radni nacrt prijedloga proračuna za 2015. upućen klubovima vijećnika

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić  uputio je danas, u cilju usklađivanja Proračuna Grada Dubrovnika 2015. godinu, radni nacrt prijedloga proračuna svim predsjednicima klubova vijećnika u Gradskom vijeću.
Predsjedniku Gradskog vijeća Matu Frankoviću primjerak istog nacrta za Klub vijećnika HDZ-a gradonačelnik je uručio na jučerašnjem sastanku održanom u Uredu gradonačelnika.