Input your search keywords and press Enter.

Prvi međunarodni pravni seminar u Dubrovniku

U Dubrovniku se od 19. do 23. kolovoza organizira „Dubrovnik Summer Law Seminar“, međunarodni pravni seminar na temu „Europski sud za ljudska prava – ustavni sud Europe?“

Seminar organiziraju Europska udruga studenata prava iz Osijeka (ELSA Osijek) i Evropsko udruženje studenata prava iz Sarajeva (ELSA Sarajevo). ELSA (The European Law Students` Association) je međunarodna, nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija organizirana i vođena od strane i za studenate prava i mlade pravnike. ELSA nudi studentima pravnih fakulteta platformu za razvoj i usavršavanje već postojećih vještina, stjecanje novih kolega i profesionalaca diljem Europe. Pet studenata iz Austrije, Poljske, Mađarske i Zapadne Njemačke je osnovalo ELSA-u 1981. godine. Od tada do danas ELSA je postala najveća nezavisna udruga u Europi uspostavljena je na gotovo 300 pravnih fakulteta u 43 zemlje sa brojem članova koji prelazi 42 000 studenata i mladih pravnika.

Dubrovnik Summer Law Seminar je prvi i najveći projekt ovakve vrste u Dubrovniku, a započet je prije nešto više od 6 mjeseci na inicijativu dva studenta iz Dubrovnika, Hrvoja Miloglava, studenta prava u Osijeku i tadašnjeg generalnog tajnika ELSA Osijek te Mirze Hebiba, studenata prava u Sarajevu i u tom periodu predsjednika ELSAe Sarajevo. Na Dubrovnik Summer Law Seminaru sudjeluje 25 sudionika iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Sudionici će u okviru Seminara prisustvovati predavanjima i diskutirati o položaju i ulozi Europskog suda za ljudska prava u Europi i mehanizmima putem kojih Sud mijenja pravne poretke država članica Vijeća Europe.

O ovoj izrazito zanimljivoj i vrlo aktualnoj pravnoj temi sudionici će razgovarati s eminentnim stručnjacima iz ovog područja kao što su Zikreta Ibrahimović, zamjenica zastupnice Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, ekspert za europsko javno pravo, gospodinom Đurom Sessom, sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, doc. dr. sc. Matom Palićem, doc. dr. sc.

Igorom Vuletićem, doc. dr. sc. Midhatom Izmirlijom te prof. dr. sc. Zdravkom Bazdanom.

Organizacijski odbor Seminara čine Hrvoje Miloglav, predsjednik Studenog zbora Pravnog fakulteta u Osijeku u svojstvu predsjednika, Mirza Hebib, predsjednik ELSAe u Bosni i Hercegovini u svojstvu generalnog tajnika, Harun Išerić, predsjednik ELSAe Sarajevo u svojstvu rukovoditelja za akademski standard, Tina Aničić, predsjednica ELSAe Hrvatska u svojstvu rukovoditeljice za financije te Matea Opačak, dopredsjednice za razmjenu studentskih praksi u ELSAi Hrvatska, u svojstvu rukovoditeljice za marketing i odnose s javnošću.

Hrvoje Miloglav istaknuo je kako se djeca Grada uvijek ponovno vraćaju u Grad te kako je ponosan što se ovaj projekt izrealizirao u Dubrovniku, u srcu sezone, iz čega se vidi da u Dubrovniku u sezoni ima mjesta i za studente. Miloglav ističe kako su u Dubrovniku, još u doba Republike postavljeni određeni pravni standardi koji su primjenjivani na prostoru cijele Europe te da za ovakve teme u Gradu uvijek treba imati mjesta.

Tajnik projekta Mirza Hebib naglašava kako je svakako jedan od ciljeva Seminara promoviranje poštivanja Europske konvencije o ljudskim pravima i postojanja Europskog suda za ljudska prava te jačanje svijesti javnosti o samom postojanju zajamčenih prava te njihove aktivne primjene. Hebib ističe kako je bilo izrazito teško osigurati financijska sredstva za sam projekt, no naglašava kako postoje planovi da se s projektom aplicira na fondove Europske unije.

Organizaciju ovog Seminara podržali su Pravni fakultet Sveučilišta J. Juraja Strossmayera iz Osijeka, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Ured Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini te Turistička zajednica Grada Dubrovnika.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *