Input your search keywords and press Enter.

PROJEKT ”ZAIGRANA PEDALA”

Cilj projekta je skrenuti pažnju na važnost implementacije igre u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra.

Osim toga, važno je pričati o autizmu kao zasebnom poremećaju, koji može i ne mora uključivati intelektualno zaostajanje te kojim se mehanizmima to može spriječiti ili smanjiti zaostajanje.

Zbog poteškoća sa senzornom integracijom, djeca s PAS-om imaju drugačiju sliku svijeta, koji je često vrlo zastrašujuće mjesto, puno neugodnih podražaja. Budući da je primarna potreba svakog čovjeka, a pogotovo djeteta sigurnost, djeca instinktivno nalaze različite načine kako bi si pružila tu sigurnost. Kada pričamo o autizmu, ta sigurnost se stječe kroz stereotipije i izbjegavanje podražaja.

Međutim, IGRA je urođena i prirodna svakom djetetu, bez obzira na njegove poteškoće ili stupanj razvoja. Ona je spontana i prirodna aktivnost te nešto što je zajedničko svoj djeci, bez obzira na spol, kulturu, rasu ili razvojnu poteškoću. Zato možemo pričati o igri kao o zajedničkom jeziku sve djece svijeta, jezik s kojim se sva djeca rađaju, koji ne moraju učiti.

Razlika je u tome jedino koliko vješto barataju tim jezikom, već s obzirom na dob ili poteškoću u razvoju. Zato je jako važno razlikovati kompetencije i vještine igranja simboličke igre. Mi se svi rađamo s kompetencijama koje nam omogućavaju da naučimo jako puno vještina, no da li smo se rodili s nekom a priori već razvijenom vještinom? Da li većina ljudi ima kompetencije naučiti voziti bicikl ili auto? Da. Da li se itko ikada rodio s vještinom vožnje bicikla ili auta? Ne. Za razliku od spomenutih vještina, vještina igranja kod djece urednog razvoja dolazi spontano, iako možemo vidjeti kako se sve te vještine razvijaju i uvježbavaju kako dijete raste. Kod djece na autističnom spektru vrlo često postoji kompetencija, ali zbog spomenutih poteškoća nemaju mogućnost samostalnog uvježbavanja vještina, no to ne znači da nemaju kompetenciju.

U svakom gradu će biti održano dvosatno edukativno predavanje o malo drugačijem pogledu na autizam, o razvoju simboličke igre te kako pristupiti djetetu na spektru kroz igru i implementirati terapeutsku igru u rad ili komunikaciju s djetetom.

Predavanje u Dubrovniku će se održati 4.4. u prostorima Udruge za Down sindrom, s početkom u 18.30 i završetkom u 20.30. Zainteresirane će educirati Maja Bonačić, magistrica psihologije i praktičar terapije igrom, koja zadnjih godinu i pol dana, pod supervizijom Claudia Mochi-a, radi terapiju igrom s djecom s dijagnozom PAS-a. Već je održala nekoliko ovakvih predavanja na raznim stručnim skupovima, konferencijama i edukacijama za stručno osoblje. Osim konstantne edukacije u području terapija igrom, Maja je završila i ranu procjenu djece 0-6 godina na ERF-u, što joj omogućava procjenu djece i kroz igru i kroz standardizirane instrumente.

Osim toga, Maja je vrhunski sportaš I. kategorije i aktualna državna prvakinja u dugom triatlonu. Trenutno radi u Centru Proventus terapiju igrom s djecom s PAS-om i ranu psihološku procjenu. Uz to vodi Udrugu Oblačić, preko koje organizira „Zaigranu pedalu“ i druge slične volonterske projekte.

Maja Bonačić, magistra psihologije, praktičarka terapije igrom

Fotografija: www.zenasamja.me