Input your search keywords and press Enter.

Priopćenje Srđevaca vezane za aktualne točke na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća

Medijsko priopćenje koje se odnose na stanje ugovora koncesije za Tvrđavu Imperial, izmjene i dopune Statuta Grada i izmjene odluke o autotaksi prijevozu. 

Važna točka dnevnog reda biti će pitanje Tvrđave Imperial čiji je ugovor o koncesiji raskinut. Donošenjem novoga urbanističkog plana 2013. godine prostor Imperiala predviđena je rekonstukcija koja se odnosi na kulturnu namjenu, sukladno konzervatorskim uvjetima. Time se ugovor o koncesiji automatski raskida jer je člankom 4.2 ugovora o koncesiji navedeno da se obaveze trgovačkog društva Razvoj Golf d.o.o oslobađaju ukoliko donošenjem Urbanističkoga plana uređenja (UPU) ne bude predviđeno obavljanje ugostiteljsko hotelske djelatnosti, uz istodobnu obvezu davatelja koncesije da raspiše novi natječaj o davanju navedene nekretnine u koncesiju. Stalno i uporno inzistirajući na poštivanju propisa, a s ciljem zaštite interesa svih ugovornih strana i izbjegavanja dovođenja u područje pravne nesigurnosti, inzistiramo da Gradsko vijeće grada Dubrovnika konstatira raskid Ugovora, kako je to i predviđeno u samome Ugovoru, stoji u medijskom priopćenju.

Izmjene i dopune Statuta Grada definiraju i razgraničavaju ovlasti, nikome ih ne ukidaju. Veliku većinu izmjena čine izmjene i/ili dopune nomotehničke naravi koje, iako na prvi pogled možda samorazumljive ili suvišne, doprinose višoj razini i kvaliteti Statuta. One su svakako potrebne radi ukidanja kontradikcija ili nedosljednosti unutar samoga Statuta, kao i usklađenja nekih odredaba Statuta s pojedinim zakonima i drugim propisima. Time se ne vrši politički teror pokušaja razvlašćivanja Gradonačelnika, niti jednom odredbom statuta se ne umanjuje ovlast jer to nije moguće zbog važećeg zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, mišljenja su njihovi vijećnici.

Na rad plavog Taksija izmjene odluka o autotaksi prijevozu neće utjecati. Dijelove postojeće odluke o autotaksi prijevozu nadležno Ministarstvo stavilo je van snage jer nisu usklađeni sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Predloženim se izmjenama Odluke te nepravilnosti ispravljaju. Rješenjem nadležnoga Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture iz ožujka 2015. godine, veliki broj odredaba Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu Grada Dubrovnika stavljen je van snage zbog toga što su iste u suprotnosti sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Prijedlog odluke sadrži isključivo dijelove koji se usklađuju sa zakonom (pitanje drugostupanjske nadležnosti, dokumentacija kojom se dokazuje status, starost vozila, odijevanje, dvostruka tarifa). Odredbom kojima se dosadašnje ovlasti gradonačelnika da određuje broj dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza i broj autotaksi prijevoznika prenose na Gradsko vijeće zbog očitih manipulacija koje su se događale dok su iste bile u gradonačelnikovoj nadležnosti. Glavni cilj će biti izrada nove odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu kojom će se regulirati svi odnosi između Grada Dubrovnika i autotaksi prijevoznika, stoji u medijskom priopćenju.

 

KLB Srđ je grad

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)