Prijava nezakonite gradnje na pomorskom dobru

Udruga “Divlja liga vaterpolo” podnijela je prijavu na adresu LUČKE KAPETANIJE DUBROVNIK, Odjelu inspekcijskog nadzora: Prijava nezakonite gradnje 34 armiranobetonska stuba na pomorskom dobru Na obalnim nekretninama k.o. Gruž, investitor Grad Dubrovnik je bez potvrde glavnog projekta, bez građevinske dozvole, bez odobrenja Lučke kapetanije Dubrovnik, bez suglasnosti Lučke kapetanije Dubrovnik, započeo izvoditi građevinske radove na … Nastavi čitati Prijava nezakonite gradnje na pomorskom dobru