Input your search keywords and press Enter.

Prezentacija o potencijalima uključivanja Sveučilišta u projekt EPK

Prezentacija o načinu povezivanja i uključivanja obrazovnog sektora u projekt kandidature za Europsku prijestolnicu kulture održat će se u utorak, 24. studenog 2015. na Sveučilištu u Dubrovniku, s početkom u 10 sati.

Louise Ejgord Hansen i Hans-Peter Degn sa sveučilišta u Aarhusu održat će prezentaciju i pokušati hrvatskim gradovima kandidatima za EPK približiti iskustvo danskog grada Aarhusa. Riječ je o zanimljivom primjeru Europske prijestolnice kulture koja je, u suradnji sa svojim sveučilištem, osmislila hvaljen projekt evaluacije – rethinkIMPACT2017 (http://projects.au.dk/2017/).

Gradovi kandidati za Europsku prijestolnicu kulture obvezni su izraditi i dostaviti evaluaciju Europskoj komisiji nakon godine u kojoj nose titulu. Da bi bile učinkovite, evaluacije se trebaju temeljiti na ciljevima utvrđenim u kandidacijskoj knjizi na početku procesa kandidature za EPK.

Fokus projekta rethinkIMPACT2017 jest evaluacija temeljena na znanju i istraživanju, koja može doprinijeti procesu kandidature, a ne ga samo retrospektivno pojašnjavati. Cilj partnerstva između gradova kandidata i njihovih sveučilišta jest uspostavljanje dugoročne suradnje, koja će omogućiti šire razumijevanje načina na koje kultura može doprinijeti razvoju grada.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.