Input your search keywords and press Enter.

Prezentacija lokalnih primjera dobre prakse

Danas, u utorak 10. ožujka 2015. pročelnik UO za poduzetništvo, turizam i more Milan Perić održat će prezentaciju u suradnji s Centrom za akademske studije. Prezentacija je u 14:30 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika.
CAAS je organizator petodnevnog tečaja na temu regulacije javnih usluga u Dubrovniku od 9.-13. ožujka. Pročelnik Perić će govoriti o lokalnim primjerima dobre prakse (case studies). Sudionici tečaja su stručnjaci iz javnih uprava i nacionalnih zakonodavnih agencija iz Europe i dalje.

– program tečaja CAAS-a: Dubrovnik_program

Doris Alavija
Viši stručni suradnik za informiranje
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za poslove gradonačelnika