Input your search keywords and press Enter.

Predstavljeni rezultati IPA CBC Adriatic projekta BALMAS

Doc. dr. sc. Marijana Pećarević, doc. dr. sc. Josip Mikuš i doc. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić s Odjela za akvakulturu i Niko Hrdalo, dip. ing., s Pomorskog odjela, predstavili su rezultate IPA CBC Adriatic projekta BALMAS (Ballast Water Management System for Adriatic Sea Protection) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Sveučilište u Dubrovniku (Odjel za akvakulturu, Pomorski odjel i Institut za more i priobalje) partner je na projektu BALMAS od studenoga 2013., a koji završava krajem ovoga mjeseca. Riječ je o projektu koji objedinjuje sve aktivnosti potrebne za dugoročnu i učinkovitu zaštitu Jadranskoga mora od negativnih posljedica unosa štetnih alohtonih vrsta balastnim vodama i to na razini koja ne poznaje političke granice. Uspostavljanjem zajedničke suradnje svih zemalja na Jadranu te uvođenjem jedinstvenog sustava upravljanja balastnim vodama u svim jadranskim lukama, pružila bi se potpora nadležnim institucijama za brzo i učinkovito donošenje odluka o upravljanju vodenim balastom. Da bi se ostvarili navedeni ciljevi, u sklopu projekta obavljen je pregled početnog stanja brodskog prometa u Jadranskom moru, istraženi su uzorci plovidbe brodova, balastne operacije, mogućnosti korištenja metoda upravljanja balastnim vodama (Ballast Water Management, BWM) te upravljanje sedimentima u lukama, brodogradilištima i remontnim zavodima. Stvorene su baze podataka iz sustava za kontrolu prometa te je osmišljen model za predviđanje budućih kretanja brodova (tereta i balasta) i platforma za BALMAS GIS aplikaciju. U biološkom dijelu provedbe projekta BALMAS utvrđeno je nulto stanje u odabranim jadranskim lukama (Bari, Ankona, Venecija, Trst, Koper, Pula, Rijeka, Šibenik, Split, Ploče, Bar i Drač) te započet monitoring lučkih ekosustava. Istraživanja su obuhvaćala određivanje abiotskih parametara, ljudskih patogenih bakterija, planktona, cista dinoflagelata, bentosa i riba. Povezivanjem svih odgovornih i zainteresiranih strana u zemljama sudionicama pokrenut je sustav pravovremenog upozoravanja o izvanrednim stanjima u lukama (EWS – Early Warning System). Drugim riječima, o eventualnom incidentu u bilo kojoj jadranskoj luci bit će obaviještene odgovorne službe u svim ostalim lukama, što će omogućiti bolju pripremu i zaštitu ostalih luka.

S obzirom na to da Međunarodna konvencija za nadzor i upravljanje brodskim balastnim vodama i sedimentima (IMO, London, 2004.) stupa na snagu 8. rujna 2017. bit će potrebna stroža kontrola vodenog balasta. U sklopu projekta nabavljena je i oprema za uzorkovanje

vodenog balasta na brodovima za pet hrvatskih kapetanija, koja će omogućiti provođenje kvalitetne kontrole balasta na brodovima koji dolaze u naše luke.

Na projektu je sudjelovalo 17 partnera iz Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Hrvatske. Hrvatski partneri, uz Sveučilište u Dubrovniku, bili su Ministarstvo pomorstva, transporta i infrastrukture, Udruga Mare Nostrum, Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković te Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Ukupno je za provedbu projekta odobreno nešto više od 7,5 milijuna eura, od čega je Sveučilištu u Dubrovniku namijenjeno 240.000 eura.

Sudjelovanje Sveučilišta u Dubrovniku u projektu BALMAS nastavak je dugogodišnjih istraživanja u ovom području koja su 1998. godine, među prvima u svijetu, započeli profesor emeritus Josip Lovrić i profesor emeritus Adam Benović. Više o projektu može se naći na internetskoj stranici projekta www.balmas.eu.

Sandra Buratović, Ured za odnose s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)