Input your search keywords and press Enter.

Predstavljanje knjige “Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike”

Dubrovnik, 14. travnja 2015. – Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Zlatka Kramarića “Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike” upriličit će se u srijedu, 15. travnja 2015., u 18 sati, u zgradi Sveučilišnog kampusa (veliki amfiteatar).

Uz autora, prof. dr. sc. Zlatka Kramarića, redovitog profesora Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i veleposlanika Republike Hrvatske u Makedoniji, knjigu će predstaviti izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, profesor Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, voditelj interdisciplinarnog doktorskog studija Komunikologija Sveučilišta u Osijeku i pročelnik katedre za interkulturalnu komunikaciju Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment u Zagrebu, doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Josip Mikulić, student interdisciplinarnog doktorskog studija Komunikologija Sveučilišta u Osijeku.

Knjiga “Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike” polazi od činjenice da je ideja jugoslavenstva uvelike obilježila oblikovanje kulturnih identiteta na ovim prostorima. Upuštajući se u rekonstruiranje te ideje, Kramarić je itekako svjestan problema vjerodostojnosti njezina domišljanja. Poput svake druge povijesne ili kulturne traume, suočavanje s jugoslavenstvom ipak je nužno za analizu suvremenih, počesto promašenih, pokušaja liberalizacije društva. U tu svrhu Kramarić propituje učinke diskurzivnih konstrukcija ideje jugoslavenstva ili njezine drugosti, ali rezultate svojeg čitanja ovjerava konkretnim materijalnim okolnostima koje su obilježile na primjer komunistički režim ili hrvatsko proljeće. U dosluhu s različitim misliocima (Lyotard, Brubaker, Derrida, Bhabha), disciplinama i teorijskim uvidima (postkolonijalna kritika, kulturalna antropologija, postrukturalizam, psihoanaliza), Kramarić nas svojim esejistički zavodljivim stilom, prožetim življenom kulturom, upozorava na pogubne posljedice odgađanja kritičkog promišljanja ideje jugoslavenstva koja je iznimno važna za uspostavu postjugoslavenskih prostora.

Predstavljanje knjige organizira Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Sandra Buratović