Input your search keywords and press Enter.

Predavanje: O hrvatskom leksiku u govoru pomoraca

Dr. sc. Jasenka Maslek održala je predavanje „O pomorskom nazivlju – talijanizmi, noštromizmi, božmanizmi“ u Čitaonici Narodne knjižnice Grad u ponedjeljak, 6. ožujka u sklopu programa obilježavanja Mjeseca hrvatskog jezika.

U svom izlaganju Maslek je dala presjek okolnosti i uvjeta u kojima se razvijala hrvatska pomorska terminologija, te primjerima iz različitih mjesta jadranskoga priobalja potkrijepila uporabu talijanizama u živome kolokvijalnome govoru. Naglasila je ulogu oca hrvatskoga pomorskoga nazivlja, Boža Babića, zagovornika purističke struje u pomorskom nazivlju. On je u periodu od 1870. do 1901. objavio je pet pomorskih rječnika, te time ostavio značajan trag u pomorskoj leksikografiji.

Kao bitno sociolingvističko obilježje hrvatskoga pomorskog jezika predavačica je istaknula različitosti između njegove govorne i pisane inačice, koje su toliko velike da je gotovo riječ o dva jezika: govornom i pisanom. Prvi se oslanja na dijalekte koji koriste uglavnom talijanizme, dok je drugome temelj najčešće u skovanom, stvorenom i djelomično propisanom hrvatskom nazivlju.

U prošlosti je pomorski leksik bio mletačkog, odnosno talijanskog podrijetla, što je razlog prevladavanja talijanizama u govoru pomoraca. “Oni talijanizmi koji su se u govoru naših pomoraca sačuvali do danas i dio su njihova aktivnoga kolokvijalnog leksika, nazivaju se noštromizmima. To su primljenice koje su se potpuno asimilirale i prilagodile se hrvatskome jeziku na fonološkoj i morfološkoj razini s različitim stupnjevima adaptacije na razini pojedinih govora i dijalekata. Noštromizmi su u prošlosti, a i danas, jezikoslovno na vrijednosnoj razini hrvatskoga razgovornog jezika.“ objasnila je predavačica, te dodala kako „dio leksika vezanog uz jedrenjake je nestankom ovih brodova iščezao i prešao u pasivni kolokvijalni leksik, a takvi talijanizmi nazivaju se božmanizmima.“

Bitno je očuvati šarolikost pomorskog nazivlja, jer ako potpuno odbacimo i zamijenimo noštromizme novotvorenicama, automatski osiromašujemo izražajnost i osebujnost izričaja koji je više stoljeća dio hrvatskoga maritimnog kulturnog kruga zaključila je Maslek.

Tekst/foto: Vedran Levi, Ana Pendo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *