Input your search keywords and press Enter.

Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Dubrovnika

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja koja se dodjeljuju prigodom blagdana sv. Vlaha – Dana Grada Dubrovnika.

Javna priznanja su:   

                                                        
1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Dubrovnika,                          
2. „Nagrada Dubrovnika za životno djelo“,                                     
3. „Nagrada Dubrovnika“.

Počasnim građaninom Grada Dubrovnika može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno doprinio promicanju, značenju i ugledu Grada Dubrovnika, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Grada Dubrovnika i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

„Nagrada Dubrovnika za životno djelo“ dodjeljuje se pojedincima, hrvatskim i stranim državljanima za iznimna postignuća važna za Grad Dubrovnik na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva.

„Nagrada Dubrovnika“ dodjeljuje se za postignuća važna za Grad Dubrovnik na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama i drugima.

Postignuća u znanstvenoistraživačkom radu kandidata i zasluge za razvitak znanosti s bilo kojeg područja, te postignuća književnim i umjetničkim djelima ocjenjuje se na temelju objavljenih i javnosti dostupnih djela.

Predlagač mora osigurati recenzije, odnosno kritičke ocjene najmanje dva priznata stručnjaka za određeno područje.

Dodjelu javnih priznanja mogu predložiti Odboru, uz obrazloženje, svi zainteresirani. To pravo jedino nemaju vijećnici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i zaposleni u tijelima Grada Dubrovnika.

Počasnim građaninom Grada Dubrovnika može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno doprinio promicanju, značenju i ugledu Grada Dubrovnika, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Grada Dubrovnika i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

Potencijalni predlagači mogu dodjelu javnih priznanja predložiti Odboru za javna priznanja, uz obrazloženje, najkasnije do 29. prosinca 2015.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja dostavlja se Odboru za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 351-842, ili 351-823. 

KLASA: 061-01/15-01/01
URBROJ: 2117/01-09-15-1
Dubrovnik, 11. studenoga 2015.                                              
                                                                       ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA                  
                                                                       GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUBROVNIKA  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.