Input your search keywords and press Enter.

Poziv za mlade za praksu u Bruxellesu

Program prakse aktivnost je kojom predstavnički ured Dubrovačko-neretvanske županije u Bruxellesu nudi mogućnost usavršavanja i učenja o Europskoj uniji. Cilj je ove aktivnosti omogućiti praktičnu edukaciju za mlade koji se žele usavršavati u području EU poslova.

Prijaviti se mogu mladi od 20 godina i stariji, studenti ili zaposleni sa završenim visokoškolskim obrazovanjem, koji imaju prebivalište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dobro poznaju engleski jezik.

Stručna praksa u Predstavničkom uredu DNŽ u Bruxellesu trajat će u periodu od dva tjedna, a predviđena je za mjesece svibanj, lipanj, rujan i listopad 2017. Ovim je pozivom omogućena praksa za osmero praktikanata u navedenim terminima. O najboljim kandidatima odlučit će Povjerenstvo u roku od najkasnije 30 dana od zadnjeg dana za zaprimanje prijava.

Aktivnosti koje će student/ica na stručnoj praksi u uredu u Bruxellesu obavljati su: pratiti rad EU institucija i EU natječaje, pripremati kratke pisane informacije, sudjelovati na sastancima zajedno s djelatnikom ureda, pratiti stručne konferencije i seminare na temu EU fondova i projekata, pomagati oko organizacije gospodarskih delegacija te pri izradi dopisa i u službenoj korespondenciji između ureda u Bruxellesu i drugih partnera i institucija u EU.

Ured u Bruxellesu omogućit će studentu na praksi radni stol i računalo u uredu, internet, te telefon koji se može koristi samo u svrhu obavljanja prakse, ali ne i privatno. Ostale troškove (put, hrana, javni prijevoz…) koje će student imati prilikom obavljanja stručne prakse snosit će sam dok će Dubrovačko-neretvanska županija osigurati besplatan smještaj u apartmanu koji se nalazi u neposrednoj blizini EU institucija i Ureda u Bruxellesu.

Pozivaju se svi zainteresirani mladi za praksu u Bruxellesu da do 15. ožujka 2017. pošalju svoj životopis i motivacijsko pismo na e-mail: office@dubrovnik-neretva.eu

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.