Input your search keywords and press Enter.

Poziv svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici komunalne naknade i naknade za uređenje voda

Temeljem odredbe članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 dalje u tekstu: Zakon o komunalnom gospodarstvu), Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika objavljuje


P O Z I V

svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici komunalne naknade i naknade za uređenje voda da prijave nove ili promijenjene podatke za utvrđivanje visine komunalne naknade i naknade za uređenje voda.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenoga građevinskog zemljišta, sukladno odredbi članka 22. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Uz navedenu komunalnu naknadu, na iste nekretnine se naplaćuje i naknada za uređenje voda, sukladno odredbi članka 17. stavak 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine”, broj: 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14).

Komunalna naknada se obračunava po m² površine za:

  • stambeni prostor
  • poslovni prostor
  • garažni prostor
  • građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
  • neizgrađeno građevinsko zemljište,

sukladno odredbi članka 24. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 6. – 12. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj: 09/05, 01/06, 05/11 i 13/13).

Fizička ili pravna osoba koja u roku od 15 dana ne prijavi:

  • nastanak obveze,
  • promijenjen broj četvornih metara površine,
  • promjenu osobe obveznika ili promjenu osobnih podataka,

kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade, propisanom odredbom članka 40. stavka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Podaci se mogu dostaviti osobno svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik, u pisarnici Grada Dubrovnika, Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik ili putem pošte preporučeno.

Obrazac za prijavu podataka o nastanku ili promjeni podataka vezanih uz obvezu i utvrđivanje visine komunalne naknade i naknade za uređenje voda bit će dostupan na službenim stranicama Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr), te u svim gradskim kotarevama i mjesnim odborima Grada Dubrovnika.

Obrazac za komunalnu naknadu

POZIV-komunalna naknada

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *