Input your search keywords and press Enter.

Poziv na predstavljanje rezultata istraživanja o usklađivanju obiteljskih i poslovnih obaveza

Poziv na predstavljanje rezultata istraživanja o usklađivanju obiteljskih i poslovnih obaveza u sklopu projekta Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda

Poštovana/i,

U suradnji sa udrugom DEŠa – Dubrovnik Vas pozivamo na predstavljanje rezultata istraživanja o usklađivanju obiteljskih obaveza i plaćenog rada koje je provedeno u sklopu projekta Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda.

Neke od tema koje ćemo pokriti su: rodiljni i roditeljski dopusti, zaštita na radnom mjestu, naknade za obitelj, predškolski odgoj i obrazovanje, alternativni oblici skrbi i usluge namijenjene ovisnim članovima obitelji. Nakon predstavljanja podataka, predviđena je diskusija o postojećim uslugama koje omogućuju usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza, specifičnim problemima u lokalnoj zajednici, važnosti uključivanja rodne perspektive u javne politike te ulozi OCD-a u praćenju i zagovaranju rodno osviještenih politika.

Predstavljanje će se održati 07.11.2016 (ponedjeljak) u 11:00 h u Lazaretima (III lađa), Frana Supila 8.

Projekt provodi udruga B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, udrugom Legalina iz Gračaca, udrugom VIMIO iz Vukovara i Gradom Zagrebom.

Opći cilj projekta je pridonijeti unaprjeđivanju zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na opću transparentnost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, a osobito onih politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada.

S poštovanjem,

Tihana Bertek, izvršna voditeljica projekta

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *