Input your search keywords and press Enter.

Poziv Ministarstvu zaštite okoliša i prirode

Zelena akcija Friends of Croatia poziva Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da izmijeni prijedlog Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, koji u postojećoj verziji predlaže niz promjena koje bi unazadile sustav gospodarenja ambalažom i ambalažnim otpadom. Jedna od najproblematičnijih izmjena je ukidanje povratnih naknada za ambalaže mlijeka i mliječnih proizvoda. Također, favorizira se spaljivanje u odnosu na hijerarhijski prioritetniju prevenciju i ponovnu uporabu.

U pozivu se ističe da se prijedlogom ovog Pravilnika pokušavaju unazaditi rijetki pozitivni dijelovi zaostalog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Ukidanjem povratne naknade od 50 lipa za ambalaže mlijeka i  mliječnih proizvoda, tvrde, ukida se i sredstvo od kojeg siromašniji dio stanovništva živi. Osim socijalne komponente istaknut je i zaključak da se ova mjera pokazala kao ekološki vrlo efikasna jer se više od 90 posto ambalaža reciklira. Tvrde da je ovaj prijedlog destimulacija za recikliranje te da vodi generiranju veće količine smeća.

Također, prijedlog Pravilnika postavlja ciljeve za spaljivanje otpada te ga pokušava izjednačiti s procesom recikliranja. Istovremeno, ne postoje nikakvi ciljevi ni konkretne mjere za sprječavanje nastanka ambalažnog otpada i ponovnu upotrebu. Zakonom o otpadu i europskim direktivama je jasno definirano da su, zajedno s recikliranjem, ti koraci prioritetniji od spaljivanja. Također, prijedlog Pravilnika predviđa gospodarenje ambalažom koja je opasni otpad bez ikakvog sustava kontrole i nadzora odlaganja što je nastavak lošeg gospodarenja opasnim otpadom u RH koji najčešće završava zajedno s ostalim otpadom na neuređenim odlagalištima ili u okolišu. Predviđa se i odvajanje ambalažnog otpada na zelenim otocima udaljenim od građana iako su se oni već pokazali kao neefikasan instrument odvajanja otpada.